Tietosuojaperiaatteet

Tietojen tallentaminen: Mitä, miksi, miten?

Yhteydenottolomakkeesta tallennetaan seuraavat tiedot:

Nämä tiedot kerätään, jotta Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto voi ottaa yhteyttä sivuston käyttäjiin ja tehdä tilastoja yhteydenotoista.

Näitä tietoja ei tarvita yhteydenottoihin vastaamista varten.

Tiedot tallennetaan ja niiden oikeellisuus tarkistetaan ja vahvistetaan tulevaa käyttöä varten.

Kaikkia komissiolle toimitettuja henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. 

Kuka valvoo tietojen käsittelyä?

Henkilötietojen käsittelyä valvoo Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, joka myös vastaa yhteydenottoosi. Ks. jäljempänä oleva kohta Yhteydenotot.

Kenen saatavilla tiedot ovat?

Henkilötiedot ovat työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston asianomaisen yksikön valtuutetun henkilöstön saatavilla (yhteydenoton aiheesta riippuen). Ainoastaan sillä on valtuudet tutustua tietoihin ja tarvittaessa korjata niitä.

Tietojen suojaus

Henkilötietoihin voi tutustua ainoastaan yhteydenoton aihetta käsittelevä henkilöstö. Tiedot tallennetaan tietokantaan ja sähköpostilaatikoihin, joihin on rajoitettu pääsy (salasanasuojaus).

Tietojen tarkastaminen, muuttaminen tai poistaminen

Sivuston käyttäjät voivat tarkastaa ja muuttaa henkilötietojaan tai pyytää niiden poistamista. Ks. jäljempänä oleva kohta Yhteydenotot.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Henkilötietoja käytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen yhteydenottoon vastaamiseksi. Kun vastaus on annettu, henkilötietoja säilytetään vielä kaksi vuotta mahdollisia hallinnollisia jatkotoimia varten.

Yhteydenotot

Kaikki yhteydenotot on mahdollisuuksien mukaan tehtävä oheisella yhteydenottolomakkeella. Voit kuitenkin ottaa yhteyttä myös postitse työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastoon, joka välittää yhteydenoton asianomaiselle komission yksikölle. Pääosaston osoite on

European Commission
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
B-1049 Brussels
BELGIUM 

Valitukset

Henkilötietojen käsittelystä voi tehdä valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle.