Väljaanded / Teabekeskus

Meie teabekeskus vastab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi tegevusega seotud teabe- ja dokumendinõuetele. Külalised on oodatud, leppides eelnevalt kokku külastusajas. Teabekeskus asub järgmisel aadressil: 27 Rue Joseph II, B-1000 Brüssel, Belgia.

Külastajate käsutuses on peaaegu 10 000 köitest koosnev raamatukogu ning võimalik on ka raamatukogudevaheline laenutus.