Ansvarsfraskrivelse

Logoet og andre visuelle elementer fra det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne 2012 kan bruges ved aktiviteter, der er forenelige med principperne og målsætningerne for året. Denne tilladelse er ikke-eksklusiv.

Alle aktiviteter og initiativer, hvor logoet bruges, skal anmeldes til Europa-Kommissionen. Kommissionen kan omtale sådanne initiativer på det europæiske års hjemmeside. Kommissionen forbeholder sig retten til at trække denne betingede tilladelse til at bruge logoet tilbage når som helst, hvis den finder, at det bruges på upassende måde, herunder kommercielt. Kommissionen er ikke ansvarlig for tredjemands brug af materialerne.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du må bruge logoet, bedes du kontakte os.