Særlig databeskyttelseserklæring

Dataindsamling, hvad, hvordan og hvorfor

Følgende oplysninger indsamles med kontaktformularen:

Oplysningerne indsamles, for at Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion kan kontakte brugerne som led i sine kommunikationsaktiviteter og indsamle statistiske oplysninger om forespørgslerne.

Oplysningerne er ikke relevante for behandlingen af forespørgslerne, som alle ekspederes og besvares omhyggeligt.

Oplysningerne gemmes i en database, kontrolleres for at fjerne opdigtede eller forkerte oplysninger og valideres til senere brug.

Alle personoplysninger, der afgives til Kommissionen, behandles i nøje overensstemmelse med forordning nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Registeransvarlig

De ansvarlige for dine personoplysninger er den afdeling i Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, der skal besvare din forespørgsel. Se afsnittet "Kontaktadresse" nedenfor.

Adgang til oplysningerne

Bemyndiget personale i den ansvarlige afdeling i Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (afhængigt af emnet for din forespørgsel) har adgang til de indsamlede oplysninger og kan som de eneste læse og rette dem, hvis der er sket en fejl ved indlæsningen.

Sikkerhedsforanstaltninger

Kun personale, der arbejder med emner, der berører netop din forespørgsel, har adgang til dine personoplysninger. Oplysningerne gemmes i et filsystem og elektroniske postbokse, som er beskyttet med personlig adgangskontrol.

Kontrol, ændring og sletning af oplysninger

Du har ret til at kontrollere og ændre dine personoplysninger eller at bede om at få dem slettet. Se afsnittet "Kontaktadresse" nedenfor.

Så længe gemmes oplysninger

Dine personoplysninger bruges kun så længe, det er nødvendigt for det påtænkte formål (dvs. at besvare din forespørgsel). Oplysninger kan blive gemt i to år efter besvarelsen for at gøre det muligt at følge sagen op administrativt.

Kontraktadresse

Alle forespørgsler skal så vidt muligt sendes ved at bruge kontaktformularen. Du kan dog kontakte Generaldirektoratet, som så sender din forespørgsel videre til den rette afdeling. Adressen er: 

Europa-Kommissionen
GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion
1049 Bruxelles
Belgien

Klagemuligheder

Du kan altid indgive en klage til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse.