Publikace / Informační středisko

Na naše informační středisko se můžete obracet s žádostmi o informace a dokumenty týkající se činnosti Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. Zájemci o návštěvu informačního střediska se musí předem ohlásit. Adresa informačního střediska je 27 Rue Joseph II, B-1000 Bruxelles, Belgique.

Návštěvníkům je k dispozici knihovna čítající téměř 10 000 svazků k prezenčnímu studiu. Možné jsou též meziknihovní výpůjčky.