Prohlášení o ochraně osobních údajů

Základní údaje o shromažďování údajů

Z kontaktního formuláře se získávají následující údaje:

Tyto údaje slouží Generálnímu ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování k tomu, aby se mohlo obracet na uživatele v rámci svých komunikačních aktivit a aby mohlo shromažďovat statistické údaje o žádostech, které mu jsou zasílány.

Tyto údaje se neovlivňují zpracovávání žádostí, kterým je vždy věnována náležitá pozornost.

Dané informace jsou ukládány v archivu, kde proběhne jejich kontrola. Vyřadí se nepravdivé a nesprávné údaje a zbylé informace se uloží pro případné budoucí využití.

S osobními údaji, které byly Komisi poskytnuty, se zachází v přísném souladu s nařízením 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.  

Správce údajů

Vaše osobní údaje spravuje oddělení, které spadá pod Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. S svými dotazy se můžete kdykoli obrátit na jeho zaměstnance. Kontaktní informace naleznete níže.

Přístup k údajům

Přístup ke shromážděným údajům mají pouze oprávněné osoby z příslušného oddělení Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (v závislosti na předmětu vašeho dotazu). Ty mají rovněž má výlučnou pravomoc údaje přezkoumat a v případě chyby je opravit.

Bezpečnostní opatření

Přístup k vašim osobním údajům má pouze personál, který odpovídá za vyřešení vašeho konkrétního dotazu. Údaje jsou bezpečně uloženy v systému souborů a ve schránkách elektronické pošty, které jsou chráněny heslem.

Kontrola, úprava a vymazání údajů

Máte právo si osobní údaje překontrolovat, upravit je či vymazat. Další informace naleznete v části „Kontaktní údaje“ níže.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení cíle, k němuž byly shromážděny (tj. k zodpovězení vašeho dotazu). Poté zůstanou v evidenci ještě další dva roky pro případ, že jich bude potřeba pro administrativní účely.

Kontaktní údaje

Veškeré dotazy by měly být pokud možno zaslány prostřednictvím kontaktního formuláře. Zároveň je však možné zaslat dopis na následující adresu našeho generálního ředitelství, kde bude váš dotaz doručen příslušnému internímu oddělení:

European Commission
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
B-1049 Brussels
BELGIE

Možnost odvolání

V případě výhrad ke způsobu zpracování vašich osobních údajů můžete podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů.