Slovakien

Slovensko - Spoločná správa o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení na rok 2009
slovenčina

National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Slovakia
English slovenčina