Slovenija

Predvidevanje in vodenje prestrukturiranja: Nacionalni seminar – Slovenja Nacionalni osnovni dokument
English slovenščina

Predvidevanje in vodenje prestrukturiranja: Nacionalni seminarji - Slovenija - Agenda
English slovenščina

Anticipating Restructuring In Enterprises: National Seminar - Slovenia - Participants' List
English

Anticipating Restructuring In Enterprises: National seminar - Slovenia - Presentations: ILO Programme on Socially Sensitive Enterprise Restructuring (ILO/SSER)
English

Anticipating Restructuring In Enterprises: National seminar - Slovenia - Seminar minutes
English

Predvidevanje reorganizacije v podjetjih: National seminar - Slovenija - Študije primerov: Prestrukturiranje maloprodajne mreže v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d.
slovenščina