Romunija

România - Raport comun privind protecţia socială şi incluziunea socială - 2009
română

National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Romania
English română