Slovensko

Príprava a manažovanie reštrukturalizácie: Národný seminár - Slovenská republika - Príprava a manažovanie reštrukturalizácie
English slovenčina

Anticipating Restructuring in Enterprises: National Seminar - Slovakia - Agenda
English

Anticipating Restructuring In Enterprises: National Seminar - Slovakia - Participants' List
English

Anticipating Restructuring In Enterprises: National seminar - Slovakia - Presentations: Introduction to the objectives of the national seminar
English