Slovensko

Úrad vlády
Generálne riaditeľstvo pre ľudské práva a rovnaké zaobchádzanie

Mária Jedličková
Tel. + 421 2 57295 308
E-mail: maria.jedlickova@vlada.gov.sk

Pracovný program