Slovensko

Úrad vlády
Generálne riaditeľstvo pre ľudské práva a rovnaké zaobchádzanie

Mária Jedličková
Tel. + 421 2 57295 308
E-mail: maria.jedlickova@vlada.gov.sk

Pracovný program

Národný pracovný program Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012
English slovenčina

Zoznam projektov týkajúcich sa aktívneho starnutia, ktoré sú v súčasnej dobe implementované v rámci Regionálneho operačného programu
slovenčina

Aktivity a iniciatívy v rámci Národného pracovného programu Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012
slovenčina