Litouwen

Lietuva - 2009 m. socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties bendra ataskaita
lietuvių kalba

National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Lithuania
English lietuvių kalba