Bulgaria

Anticipating Restructuring in Enterprises: National Seminar - Bulgaria - National Background Paper
English

Прогнозиране и управление на преструктурирането: Национален семинар - България - Дневен ред
български

Anticipating Restructuring in Enterprises: National seminar - Bulgaria - Participants' List
English

Anticipating Restructuring in Enterprises: National Seminar - Bulgaria - Presentations: Introduction to the objectives of the seminar
English

Anticipating Restructuring in Enterprises: National seminar - Bulgaria - Seminar minutes
English

Предвиждане за преструктуриране на предприятия: Национален семинар на тема - България - Казуси : Представяне на случай
български