Lettonia

Latvija - 2009. gada Kopīgais ziņojums par sociālo aizsardzību un sociālo integrāciju
latviešu valoda

National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Latvia
English latviešu valoda