Romania

Anticipating Restructuring in Enterprises: National Seminars - A.R.E.NA.S

Anticipating Restructuring in Enterprises: National Seminars - Romania - National Background Paper
English română

Anticipating Restructuring in Enterprises: National Seminar - Romania - Agenda
English

Anticipating Restructuring In Enterprises: National Seminar - Romania - Participation list
English

Anticipating Restructuring In Enterprises: National seminar - Romania - Presentations: Introduction to the objectives of the national seminar
English

Anticipating Restructuring In Enterprises: National seminar - Romania - Seminar minutes
English

Anticipând Restructurarea În Intreprinderi: Seminarul naţional - Studii de caz - România: Studiu de caz – Automobile Dacia Grup Renault
română