Czech Republic

Česká republika - Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění v roce 2009
čeština

National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Czech Republic
čeština English