Eslovenia

Slovenija - Skupno poročilo o socialni zaščiti in socialnem vključevanju za leto 2009
slovenščina

National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Slovenia
English slovenščina