Slovenia

Anticipating Restructuring in Enterprises: National Seminars - A.R.E.NA.S

Anticipating Restructuring in Enterprises: National Seminars - Slovenia - National Background Paper
English slovenščina

Anticipating Restructuring in Enterprises: National Seminar - Slovenia - Agenda
English slovenščina

Anticipating Restructuring In Enterprises: National Seminar - Slovenia - Participants' List
English

Anticipating Restructuring In Enterprises: National seminar - Slovenia - Presentations: ILO Programme on Socially Sensitive Enterprise Restructuring (ILO/SSER)
English

Anticipating Restructuring In Enterprises: National seminar - Slovenia - Seminar minutes
English

Predvidevanje reorganizacije v podjetjih: National seminar - Slovenija - Študije primerov: Prestrukturiranje maloprodajne mreže v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d.
slovenščina