Litva

Anticipating Restructuring in Enterprises: National Seminar - Latvia - National Background Paper
English latviešu valoda

Anticipating Restructuring In Enterprises: National Seminar - Latvia - Agenda
English

Anticipating Restructuring In Enterprises: National Seminar - Latvia - Participation list
English

Anticipating Restructuring In Enterprises: National seminar - Latvia - Presentation : Latvian National Seminar on Restructuring
English

Anticipating Restructuring In Enterprises: National seminar - Latvia - Seminar minutes
English

Iespējamā pārstrukturēšana uzņēmumu: Valsts seminārs - Latvija - Gadījumu izpēte : Konsultatīvie centri nodarbināto personu
latviešu valoda