Česká republika

Česká republika - Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění v roce 2009
čeština

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008–2010 - Česká republika
čeština English