Česká republika

Ministerstvo práce a sociálních věci (MoLSA)
Odbor pro sociální služby a sociální začlenění
Oddělení pro politiku sociálního začleňování

Lenka Bocková
Na Poricnim pravu 1
128 01 Praha 2
Tel: +420 221 922 688
E-mail: lenka.bockova@mpsv.cz

Webové stránky

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice

Pracovní program