Консултации със заинтересованите страни

Комисията вече се консултира с гражданите и други заинтересовани страни по всички основни политически инициативи. Сега обаче тя планира да се консултира по-често и по по-ефикасен начин на всички етапи от процеса на изготвяне на политики.

Защо комисията провежда консултации?

Отварянето на процеса на изготвяне на политики може да помогне на ЕС да подобри своята прозрачност, отчетност и ефективност. Лицата, засегнати от законодателството, разбират най-добре какво е неговото въздействие и могат да предоставят полезна информация за подобряването му.
Освен това съгласно Договора за Европейския съюз (член 11 и Протокол № 2) Комисията е длъжна да провежда консултации.

Обществени консултации

Отворените обществени консултации систематично са част от консултационната стратегия за:

Тези консултации са отворени за период от 12 седмици.

Повече консултиране

В резултат на пакета за по-добро регулиране гражданите могат да коментират:

По-добро консултиране

Съставени въз основа на съществуващите минимални стандарти за консултацииpdf, новите насоки за по-добро регулиране на Комисията утвърждават поетия от нея ангажимент да провежда висококачествени и прозрачни консултации с всички заинтересовани лица.
За мащабни инициативи Комисията изготвя консултационна стратегия, в която се набелязват подходящи заинтересовани страни, както и съответни начини за консултиране. Те могат да включват онлайн обществени консултации, целенасочени консултации, срещи, семинари, панели от МСП и онлайн дискусионни форуми.

Изразете мнението си!

Обществени консултации
Участвайте в текуща консултация на Комисията.
Коментари по пътни карти и оценки на въздействието от етапа на създаване
Можете да коментирате онлайн по пътни карти и оценки на въздействието от етапа на създаване.
За да получавате известия за нови обществени консултации, следете нашите RSS емисииRSS изображение или се абонирайте за Комисията в действие — Известия.
Ако представлявате организация или с работата си влияете върху процеса на вземане на решения в ЕС, трябва да се запишете в Регистъра за прозрачност на ЕС, преди да участвате в консултация.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Ключови документи
  • 19.5.2015 г. — Пакет за по-добро регулиране English (en)
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?