Plany działania / wstępne oceny skutków

Komisja Europejska publikuje plany działania, aby poinformować zainteresowane strony i obywateli o nowych inicjatywach, a także ocenach prawodawstwa i kontrolach jego skuteczności (tzw. kontrole sprawności).

Plany działania dotyczące ważnych nowych inicjatyw zawierają opis problemu, który należy rozwiązać, wyjaśniają dlaczego działanie UE jest konieczne, wskazują jego wartość dodaną oraz przedstawiają w skrócie możliwe warianty polityczne dotyczące rozwiązania problemu.

Plany działania dotyczące ocen i kontroli sprawności określają zakres oceny i kwestie wymagające analizy w kontekście oceny.

Jeśli zaplanowano ocenę skutków, plan działania zastępowany jest wstępną oceną skutków, która zawiera bardziej szczegółowy opis problemu, kwestii związanych z zasadą pomocniczości, celów i wariantów politycznych oraz ich przewidywanego wpływu. Wszelkie inicjatywy mogące mieć znaczące skutki gospodarcze, środowiskowe lub społeczne powinny zostać poddane ocenie skutków. Jeśli nie zaplanowano oceny skutków, zostanie to wyjaśnione w odpowiednim planie działania.

W przypadku nowych inicjatyw stopniowo stosowany będzie szablon wstępnej oceny skutków. Natomiast gotowe do publikacji plany działania zostaną opublikowane jeszcze w starym formacie.

Wszystkie plany działania / wstępne oceny skutków zawierają informacje o planowanych konsultacjach z zainteresowanymi stronami i o tym, kiedy i jak zainteresowane strony będą mogły wyrazić swoje zdanie.

Teraz po opublikowaniu planu działania / wstępnej oceny skutków obywatele mają możliwość wyrażenia opinii na ich temat! Uwagi można przekazywać we wszystkich językach urzędowych UE. Zostaną one opublikowane oraz uwzględnione przez służby Komisji podczas dalszego opracowywania wniosków ustawodawczych.

Wczesne informacje zwrotne na temat planów działania oraz wstępnej oceny skutków są mile widziane szczególnie w odniesieniu do ocen oraz kontroli sprawności przepisów, w przypadku których badania zewnętrzne mogą zostać zapoczątkowane w ciągu 4 tygodni po opublikowaniu planu działania.

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych planach działania i konsultacjach społecznych, można zamówić subskrypcję wiadomości z naszego kanału RSSIkona RSS lub subskrypcję w serwisie Jak działa Komisja Europejska – Powiadomienia.

Osoby reprezentujące organizacje lub prowadzące na własny rachunek działalność mającą wpływ na politykę i procesy podejmowania decyzji instytucji UE mogą zamówić subskrypcję w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Poniższa tabela z planami działania jest regularnie aktualizowana.

Formularz uwagTutaj można znaleźć stosowane przez nas przepisy o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgadzam się


Name Directorate-General Category Impact assessment planned Status Give your feedback
Proposal for a revised European Consensus on Developmentpdf(264 kB) Wybierz wersję językową tego linka  DEVCO Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Evaluation ECHO’s interventions in the region of southern Africa and south-west Indian Oceanpdf(547 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ECHO Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
REFIT - Fitness Check on chemicals legislation (excluding REACH)pdf(363 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW REFIT No Ongoing Open
Operation of the REACH Regulation - Report and REFIT evaluationpdf(327 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV REFIT No Ongoing Open
Legislative proposal 'Internal Market for Goods – Enforcement and Compliance'pdf(288 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Achieving more and better mutual recognition for the single market for goods (revision Regulation (EC)764/2008)pdf(326 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
REFIT - Evaluation of the Machinery Directivepdf(167 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW Other (outside CWP) No Ongoing Open
Request for a mandate for a comprehensive agreement with Azerbaijanpdf(222 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EEAS Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of the European Investment Bank's external mandate over the period 2014-2020pdf(424 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ECFIN Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation of Directives on flag State responsibilities and accident investigationpdf(275 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation of Directive 2009/16/EC on port State Controlpdf(446 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE REFIT No Ongoing Open
Evaluation of Directive 2008/106/EC and Directive 2005/45/EC on seafererspdf(519 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE REFIT No Ongoing Open
Vessel Traffic Monitoring and Information system (VTMIS) and Reporting Formalities (RFD)pdf(385 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Other (outside CWP) No Ongoing Open
Towards a new partnership between the EU and the African, Caribbean&Pacific countries after 2020pdf(309 kB) Wybierz wersję językową tego linka  DEVCO Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Evaluation of the EU Air Safety List Regulation after 10 years of operationpdf(512 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Proposal for a Directive combating Fraud and Counterfeiting of Non-Cash Means of Paymentpdf(434 kB) Wybierz wersję językową tego linka  HOME Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Evaluation of Directive 2009/43/EC on transfers of defence-related products within the Community ("the Transfers Dir")pdf(635 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term evaluation Europe for Citizens programme 2014-2020pdf(380 kB) Wybierz wersję językową tego linka  HOME Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term Evaluation Report on the GSPpdf(296 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
REFIT evaluation of the financial conglomerate directive (FICOD)pdf(290 kB) Wybierz wersję językową tego linka  FISMA REFIT No Ongoing Open
Evaluation of Regulation No 386/2012 – European Observatory on Infringements of Intellectual Propertypdf(281 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Commission Recommendation authorising the Commission to negotiate a new SFPA with Guinea-Bissaupdf(229 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MARE Other (outside CWP) No Ongoing Open
Regulation of EP and Council establishing a multi-annual plan for demersal species in the Western Mediterraneanpdf(280 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MARE Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Modification ECOCpdf(176 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EAC Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
REFIT - Fitness Check on EU legislation in the construction sectorpdf(415 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW Other (outside CWP) No Ongoing Open
Evaluation of effectiveness of the EU Energy Star programme and assessment of alternative policy optionspdf(383 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Other (outside CWP) No Ongoing Open
Evaluation of the Consumer Rights Directive 2011/83/EUpdf(333 kB) Wybierz wersję językową tego linka  JUST Other (outside CWP) No Ongoing Open
Ex-post evaluation of EURES activities covering the period 2009-13pdf(390 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL Other (outside CWP) No Ongoing Open
Evaluation of EU Policy Coherence for Developmentpdf(328 kB) Wybierz wersję językową tego linka  DEVCO Other (outside CWP) No Ongoing Open
Amendment to the EU-Japan Cooperation Agreement in competition matterspdf(192 kB) Wybierz wersję językową tego linka  COMP Other (outside CWP) No Ongoing Open
Evaluation of Cotonou Partnership Agreementpdf(740 kB) Wybierz wersję językową tego linka  DEVCO Other (outside CWP) No Ongoing Open
Review of the Recommendation on fixed and mobile termination ratespdf(241 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CNECT Other (outside CWP) No Ongoing Open
Evaluation of ILO Regulation - reportpdf(462 kB) Wybierz wersję językową tego linka  HOME Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Recognition of equivalence of Ukrainian provisions on certification of cereal seedpdf(200 kB) Wybierz wersję językową tego linka  SANTE Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Modernisation of the trade part of the EU-Chile Association Agreementpdf(225 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE International agreement Yes Ongoing Open
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on waste water reusepdf(286 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
European Union Strategy on Chinapdf(190 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EEAS Communication (outside CWP) No Ongoing Open
A Master Plan for the deployment of Interoperable Cooperative Intelligent Transport Systems in the EUpdf(238 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Revision of the European Qualifications Frameworkpdf(278 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Skills Guaranteepdf(369 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Revision of Decision on a single Community framework for the transparency of qualifications and competences (Europass)pdf(299 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Initiative on skillspdf(302 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL CWP No Ongoing Open
Communication on decarbonising the transport sectorpdf(380 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Directive amending the 4AMLD to strengthen the fight against terrorist financingpdf(327 kB) Wybierz wersję językową tego linka  JUST Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Legislative initiative to amend Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to carcinogens and mutagens at workpdf(341 kB) EMPL Legislative proposal (outside CWP) Yes 13/05/2016

Closed

Capacity building in support of security and development in third countriespdf(530 kB) EEAS CWP Yes Ongoing Open
Communication on culture in external relationspdf(403 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EEAS Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Energy Union Governance – Planning, Reporting and Monitoring obligationspdf(306 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
ICAO - negotiations for a Global Market Based Measure (GMBM)pdf(140 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Fitness Check of monitoring and reporting obligations in environment policypdf(481 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV CWP No Ongoing Open
Environmental Implementation Review (EIR) Communicationpdf(390 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Interoperability for European public services - revision of EIS and EIFpdf(804 kB) Wybierz wersję językową tego linka  DIGIT CWP Yes Ongoing Open
Evaluation of Directive 2009/81/EC (Defence Procurement Directive)pdf(88 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
EU ETS aviation – follow-up to 2016 ICAO Assemblypdf(234 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CLIMA Other (outside CWP) yes Ongoing Open
Insolvency IIpdf(133 kB) Wybierz wersję językową tego linka  JUST CWP yes Ongoing Open
Amendment of EU Regulation 1008/2008 resulting from the envisaged agreement between the EU and the US on wet-leasepdf(55 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Negotiating authorisation for a wet-lease agreement between the EU and the USpdf(81 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE International agreement No Ongoing Open
Evaluation of the Directive 2007/59pdf(157 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
External evaluation of the European Training Foundation (ETF), a European Union Agencypdf(90 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Specifications on EU-wide multimodal travel information services (Directive 2010/40/EU "ITS Directive")pdf(465 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Delegated/Implementing act No Ongoing Open
Interpretative Guidelines on Regulation N°261/2004 on Air Passenger Rightspdf(49 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Other (outside CWP) No Ongoing Open
Extension and revision of the GBER 2015pdf(56 kB) Wybierz wersję językową tego linka  COMP Other (outside CWP) No Ongoing Open
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the budgetpdf(64 kB) Wybierz wersję językową tego linka  BUDG Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Proposal to amend the EU's anti-dumping and anti-subsidy legislation - TDI Chinapdf(52 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Regulation on business statisticspdf(109 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ESTAT CWP Yes Ongoing Open
Commission Delegated Regulation on rules for direct payments to farmers including greeningpdf(49 kB) Wybierz wersję językową tego linka  AGRI CWP No Ongoing Open
ERDF and Cohesion Fund 2007-2013 ex-post evaluationpdf(103 kB) Wybierz wersję językową tego linka  REGIO Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation of the 2009 European Works Council Recast Directivepdf(67 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Energy Union Integrated Strategy on Research, Innovation and Competitivenesspdf(504 kB) Wybierz wersję językową tego linka  RTD Communication (outside CWP) No 09/03/2016

Closed

Waste to Energy Communicationpdf(269 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV Communication (outside CWP) No Ongoing Open
2007-2013 ESF Ex-Post Evaluationpdf(263 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL Other (outside CWP) No Ongoing Feedback Open &

Public consultation

EU-Australia and EU-New Zealand free trade agreementspdf(250 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE International agreement Yes Ongoing Open
Possible amendments of Annexes to REACH for registration of nanomaterialspdf(75 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Joint Communication to the European Parliament and the Council on EU Arctic Policypdf(79 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EEAS Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Action Plan for a simple, efficient and fraud-proof definitive system of Value Added Tax tailored to the single marketpdf(566 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TAXUD CWP No Ongoing Open
Enlargement Package 2016pdf(47 kB) Wybierz wersję językową tego linka  NEAR Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Evaluation of the Directive 2005/89/EC on security of electricity supplypdf(156 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Legislative proposal on the scope of the RoHS Directivepdf(277 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Evaluation of the Directive 2005/89/EC on security of electricity supplypdf(156 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of Erasmus+pdf(428 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EAC Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation children in emergenciespdf(279 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ECHO Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Communication on Forced Displacement and Developmentpdf(305 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ECHO Communication (outside CWP) No Ongoing Open
REFIT - Evaluation of the Written Statement Directivepdf(69 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL REFIT No Ongoing Open
Evaluation of Regulation (EU) 913/2010pdf(156 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
European Space Strategypdf(229 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW CWP No Ongoing Open
Evaluation on the support to SME competitivenesspdf(102 kB) Wybierz wersję językową tego linka  NEAR Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation on social protection (2007-2013)pdf(145 kB) Wybierz wersję językową tego linka  NEAR Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Fitness check on consumer lawpdf(508 kB) Wybierz wersję językową tego linka  JUST REFIT No Ongoing Open
Ex-Post evaluation of the European Capitals of Culture 2015 (Mons & Pilsen)pdf(80 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EAC Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Commission Communication on the mid-term review of the MFF 2014-2020pdf(45 kB) Wybierz wersję językową tego linka  SG Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of Creative Europepdf(346 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EAC Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Legislative proposal to prevent unjustified geo-blocking on the Digital Single Marketpdf(118 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CNECT CWP Yes Ongoing Open
Network Code on Demand connection (network code electricity - DCC)pdf(229 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Network code on Forward Capacity Allocation (network code electricity - FCA)pdf(230 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Network code - Guideline on System Operation (network code electricity)pdf(230 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Network code on requirements for generators (network code electricity - RfG)pdf(230 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Network Code High Voltage Direct Current Connections and DC-connected Power Park Modules (network code electr. - HVDC)pdf(230 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Euratom Article 41 Regulationpdf(252 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Public Private Partnership on CYBERSECURITYpdf(332 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CNECT Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Commission proposal for a Decision of the European Parliament and the Council on PRIMA pdf(465 kB) Wybierz wersję językową tego linka  RTD Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Regulation on agricultural statistics pdf(84 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ESTAT CWP Yes Ongoing Open
Ex-post evaluation of the Your first EURES job mobility schemepdf(93 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation of Regulation 883/2013pdf(390 kB) Wybierz wersję językową tego linka  OLAF Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Joint Communication on Security Sector Reformpdf(320 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EEAS CWP No Ongoing Open
Mid-term evaluation report on the Health Programme 2014-2020pdf(310 kB) Wybierz wersję językową tego linka  SANTE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation of the structures of alcohol and alcoholic beveragespdf(63 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TAXUD Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation of fee system of EMApdf(212 kB) Wybierz wersję językową tego linka  SANTE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
REFIT on Commission's and Member States' reporting and planning obligations in the EU energy acquispdf(294 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER CWP No Ongoing Open
Revision of Regulation (EC) 1371/2007 on rail passengers' rights and obligationspdf(349 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Legislative proposal (outside CWP) yes Ongoing Open
REFIT legislative review simplifying the EU passenger ship safety legislationpdf(70 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE REFIT No Ongoing Open
Ex-post evaluation of the European Return Fund for 2011-2013pdf(224 kB) Wybierz wersję językową tego linka  HOME Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Ex-post evaluation of the European Refugee Fund for 2011-2013pdf(228 kB) Wybierz wersję językową tego linka  HOME Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Ex-post evaluation of the European Fund for the Integration of third-country nationals for 2011-2013pdf(227 kB) Wybierz wersję językową tego linka  HOME Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
REFIT Revision of EU Directive 2000/59/EC on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residuespdf(336 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE REFIT Yes Ongoing Open
Mid-term evaluation of the "European Union programme for employment and social innovation - EaSI"pdf(198 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation on Remedies Directive pdf(335 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW REFIT No Ongoing Open
Evaluation of aspects of the regulatory framework of the EU electricity marketspdf(77 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
eGovernment Action Plan 2016-2020pdf(235 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CNECT Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Evaluation of the EU Youth Strategy and the Council Recommendation on young volunteerspdf(115 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EAC Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
European Defence Action Planpdf(311 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW CWP No Ongoing Open
REFIT and report on the Noise Directivepdf(389 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV REFIT No Ongoing Open
2nd Evaluation of the Scientific Committeespdf(189 kB) Wybierz wersję językową tego linka  SANTE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation of EU financial support to urban mobility and alternative fuelspdf(152 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Rules concerning use of Bisphenol A (BPA) in food contact materialspdf(128 kB) Wybierz wersję językową tego linka  SANTE Delegated/Implementing act No Ongoing Open
Recommendation on application of Article 103 of the Euratom Treaty in light of European Energy Security Strategy (EESS).pdf(43 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of the Directive on oil stocks (2009/119/EC)pdf(81 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation of the EU Approach to Building Resilience to withstand Food Crises in African Drylands (Sahel and Horn of Africa regions) 2007-2015pdf(459 kB) Wybierz wersję językową tego linka  DEVCO Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Legislative proposal: Empowering the national competition authorities to be more effective enforcerspdf(71 kB) Wybierz wersję językową tego linka  COMP Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Evaluation of the Directive on Energy Efficiency (EED) (2012/27/EU)pdf(287 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Review of the Directive on Energy Efficiency (EED) (2012/27/EU)pdf(419 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER CWP Yes Ongoing Open
Review of the EPBD 2010/31/EU, including the "Smart finance for smart buildings" initiativepdf(82 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER CWP Yes Ongoing Open
Mid-term evaluation of the Instrument contributing to Stability and Peacepdf(124 kB) Wybierz wersję językową tego linka  FPI Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of the Partnership Instrumentpdf(138 kB) Wybierz wersję językową tego linka  FPI Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Proposal for a Directive on the review of the AVMSDpdf(140 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CNECT CWP No Ongoing Open
Cross-border portability of online content services in the internal marketpdf(77 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CNECT CWP Yes 09/12/2015

Closed

Modernising the EU copyright framework- 2nd set of measurespdf(67 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CNECT CWP Yes Ongoing Open
Mid-term evaluation of the European Neighbourhood Instrumentpdf(134 kB) Wybierz wersję językową tego linka  NEAR Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance IIpdf(121 kB) Wybierz wersję językową tego linka  NEAR Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of the Instrument for Nuclear Safety Cooperation pdf(590 kB) Wybierz wersję językową tego linka  DEVCO Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of the Greenland Decision pdf(99 kB) Wybierz wersję językową tego linka  DEVCO Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of the European Instrument for Democracy and Human Rights pdf(128 kB) Wybierz wersję językową tego linka  DEVCO Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of the European Development Fund pdf(128 kB) Wybierz wersję językową tego linka  DEVCO Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of the Common Implementing Regulation pdf(112 kB) Wybierz wersję językową tego linka  DEVCO Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of the Development Cooperation Instrument pdf(472 kB) Wybierz wersję językową tego linka  DEVCO Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Communication on the modernisation of the EU copyright rules'pdf(68 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CNECT CWP Yes 09/12/2015

Closed

Evaluation report on the Review of the Satellite and Cable Directive 93/83/ECCpdf(58 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CNECT CWP No Ongoing Open
Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base (CCTB) and on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)pdf(387 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TAXUD CWP Yes Ongoing Open
Renewable Energy Package: new Renewable Energy Directive and bioenergy sustainability policy for 2030pdf(104 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER CWP Yes Ongoing Open
Legislative initiative on market design, including Review of ACERpdf(92 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER CWP Yes Ongoing Open
Review of the Directive 2005/89/EC on security of electricity supplypdf(68 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER CWP Yes Ongoing Open
Review of the Decision 994/2012/EU of the European Parliament and of the Council [25 October 2012] establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements between Member States and third countries in the field of energypdf(287 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER CWP Yes Ongoing Open
Evaluation of Directive 1999/94/EC ('car labelling Directive')pdf(291 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CLIMA Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
SWD on EIT Evaluationpdf(377 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EAC Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Revision of the Fertilisers Regulation (EC) No 2003/2003pdf(84 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Evaluation of the Visitors' Centrepdf(57 kB) Wybierz wersję językową tego linka  COMM Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation of the economic adjustment programme for Portugal (2011-2014)pdf(568 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ECFIN Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of EDICspdf(87 kB) Wybierz wersję językową tego linka  COMM Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Report on the ex-post evaluation of the External Borders Fund 2011-2013pdf(80 kB) Wybierz wersję językową tego linka  HOME Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of the LIFE Programme for the Environment and Climate Actionpdf(412 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation of the Aersol Dispensers Directivepdf(58 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibilitypdf(132 kB) Wybierz wersję językową tego linka  JUST CWP Yes Ongoing Open
EU accession to the Istanbul Convention on preventing and combating violence against women and domestic violencepdf(77 kB) Wybierz wersję językową tego linka  JUST Legislative proposal (outside CWP) No 04/03/2016

Closed

Review of the CPC regulationpdf(633 kB) Wybierz wersję językową tego linka  JUST Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Evaluation of the Regulation on nutrition and health claimspdf(134 kB) Wybierz wersję językową tego linka  SANTE REFIT No Ongoing Open
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation on European statistical programme 2013-17pdf(317 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ESTAT Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
REFIT of the Zoos Directivepdf(408 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV REFIT No Ongoing Open
Conclusion of the Minamata Convention on mercurypdf(217 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV Legislative proposal (outside CWP) Yes 02/02/2016

Closed

Evaluation of the pre-packaging legal frameworkpdf(274 kB) GROW REFIT No Ongoing Open
Evaluation on Joint programming (2011-2015)pdf(555 kB) Wybierz wersję językową tego linka  DEVCO Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation of Council Directive 79/7/EEC on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security (REFIT)pdf(176 kB) Wybierz wersję językową tego linka  JUST REFIT No Ongoing Open
Ex-post Evaluation of Regulation (EC) No 392/2009 on the liability of carriers of passengers by seapdf(722 kB) MOVE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Proposal for a EP and Council Decision on UHF strategy including the 700MHz bandpdf(79 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CNECT Legislative proposal (outside CWP) Yes 02/02/2016

Closed

EGF mid-term evaluationpdf(89 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
REFIT and Report on the implementation of the E-PRTR regulationpdf(283 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV REFIT No Ongoing Open
Comprehensive Strategy for Improving the Competitiveness of the EU Aviation Sector pdf(243 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE CWP No Ongoing Open
Evaluation of the Free Trade Agreement between the EU and its Member States and the Republic of Koreapdf(299 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation of the Commission Implementing Regulations on performance and charging schemes (Reg 390/2013 and Reg 391/2013pdf(920 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Evaluation on the Cross-border Enforcement (CBE) Directive Application (Directive 2015/413/EU)pdf(101 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Ex post evaluation of Directive 2006/1/ECpdf(125 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Ex post evaluation of the EETS Decision 2009/750/ECpdf(116 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Ex post evaluation of Regulation (EC) No 1072/2009 on access to the EU road haulage marketpdf(218 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE REFIT No Ongoing Open
Ex post evaluation of the EETS Directive 2004/52/ECpdf(116 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Ex post evaluation of Regulation (EC) No 1071/2009 on access to the road transport professionpdf(218 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE REFIT No Ongoing Open
State of the Energy Unionpdf(46 kB) Wybierz wersję językową tego linka  SG Communication (outside CWP) No 18/11/2015

Closed

Commission Regulation on detailed definitions for degraded and heavily contaminated landpdf(172 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Report on the INSPIRE Directive, including a REFIT evaluationpdf(375 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV REFIT No Ongoing Open
Ex post evaluation of Regulation (EC) No 1073/2009pdf(132 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Ex-post evaluation of social legislation in road transportpdf(142 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Green Paper on Retail Financial Services and Insurancepdf(230 kB) Wybierz wersję językową tego linka  FISMA Other (outside CWP) No 10/12/2015

Closed

Review of Commission Recommendation on minimum principles for the exploration and production of hydrocarbons by frackingpdf(49 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV Other (outside CWP) No Ongoing Open
Signing – EU-China visa waiver for holders of diplomatic passportspdf(32 kB) HOME International agreement No 15/12/2015

Closed

Modernising VAT for Cross-Border B2C E-Commercepdf(75 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TAXUD Other Legislative Initiatives Yes Ongoing Open
Action Plan against Wildlife Traffickingpdf(364 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV Other Legislative Initiatives No Ongoing Open
List of air carriers which are subject to an operating ban within the Communitypdf(31 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Delegated/Implementing act No 10/12/2015

Closed

Review of Insurance Block Exemption Regulation ("IBER")pdf(257 kB) Wybierz wersję językową tego linka  COMP Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Thematic evaluation on support to Economic Governance in enlargement countriespdf(89 kB) Wybierz wersję językową tego linka  NEAR Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Thematic evaluation on support to Public Administration Reform in enlargement and neighbourhood countriespdf(113 kB) Wybierz wersję językową tego linka  NEAR Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Review of Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment (“EU Blue Card” Directive)pdf(316 kB) Wybierz wersję językową tego linka  HOME CWP Yes Ongoing Open
Enhancement of the EU-Turkey bilateral trade relations and the modernisation of the Customs Unionpdf(57 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE International agreement Yes Ongoing Open
New start to address the challenges of work-life balance faced by working familiespdf(86 kB) Wybierz wersję językową tego linka  JUST Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Recommendation for a Council decision authorising the opening of negotiations on an agreement between the EU and Ukraine on the terms and conditions for the provision of satellite-based Augmentation Services in Ukraine based on the European satellite Navigation Programmes EGNOSpdf(187 kB) Wybierz wersję językową tego linka  GROW Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Ex post evaluation on the European Fisheries Fundpdf(539 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MARE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Mid-term evaluation of the EU Drugs Strategy 2013-2020 and final evaluation of the Action Plan on Drugs 2013-2016pdf(315 kB) Wybierz wersję językową tego linka  HOME Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Proposal on contract rules for online purchase of digital content and tangible goodspdf(290 kB) Wybierz wersję językową tego linka  JUST CWP Yes 09/12/2015

Closed

Commission Recommendation authorising the Commission to negotiate a new SFPA with Kenya.pdf(223 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MARE International agreement No Ongoing Open
Proposal amending Nuts Regulationpdf(36 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ESTAT Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Communication on accelerating energy system transformation - and integrated SET Planpdf(250 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Communication (outside CWP) No Ongoing Open
EU strategy for Heating and Coolingpdf(221 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Draft 2015 Joint Report on the EU Youth Strategy - Communication from the Commissionpdf(50 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EAC Communication (outside CWP) No Ongoing Open
EU - New Zealand Customs Cooperation and Mutual Administrative Assistance Agreementpdf(38 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TAXUD International agreement No Ongoing Open
Evaluation of the Action Plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance (AMR) (COM (2011) 748)pdf(582 kB) Wybierz wersję językową tego linka  SANTE Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Communication "Investing in Growth and Jobs - maximising the contribution of European Structural and Investment Funds"pdf(211 kB) Wybierz wersję językową tego linka  REGIO Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Blueprint of the EU Customs Union governance reformpdf(50 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TAXUD Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Evaluation of the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU pdf(408 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Commission Implementing Act containing the List of invasive alien species of Union concernpdf(212 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV Delegated/Implementing act No Ongoing Open
Report-Evaluation and Reform of the Regulatory Framework for electronic communications networks and services-REFITpdf(342 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CNECT REFIT Yes Ongoing Open
Revised proposal for (a) regulation(s) establishing an EU Smart Borders Systempdf(278 kB) Wybierz wersję językową tego linka  HOME Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Modernisation of the trade pillar of the EU-Mexico Global Agreementpdf(255 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE International agreement Yes 16/12/2015

Closed

Commission Communication on the Interim evaluation of Horizon 2020pdf(244 kB) Wybierz wersję językową tego linka  RTD Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Commission Decision on the Association of Georgia to Horizon 2020pdf(211 kB) Wybierz wersję językową tego linka  RTD International agreement No Ongoing Open
Commission Communication on the ex-post evaluations of the EC and Euratom 7th Framework Programmespdf(207 kB) Wybierz wersję językową tego linka  RTD Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Regulation on social statisticspdf(76 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ESTAT REFIT Yes Ongoing Open
Repeal with regard to energy labelling of household appliancespdf(185 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER REFIT No Ongoing Open
Report on the evaluation of the action of the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA; December 2012-November 2015)pdf(311 kB) Wybierz wersję językową tego linka  HOME Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Council Decision on the conclusion and signature of an EU-Iceland Article 19 agreement on further trade liberalisationpdf(37 kB) Wybierz wersję językową tego linka  AGRI International agreement No Ongoing Open
Council Decision on the conclusion and signature of an EU-Iceland agreement on protection of geographical indicationspdf(41 kB) Wybierz wersję językową tego linka  AGRI International agreement No Ongoing Open
Council Decision on the conclusion and signature of an EU-Norway Article 19 agreement on further trade liberalisationpdf(38 kB) Wybierz wersję językową tego linka  AGRI International agreement No Ongoing Open
Council Decision on the conclusion and signature of an EU-Morocco agreement on protection of geographical indicationspdf(45 kB) Wybierz wersję językową tego linka  AGRI International agreement No 15/09/2015

Closed

Review of the Simplified Procedure Noticepdf(48 kB) Wybierz wersję językową tego linka  COMP Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Report on the Environmental Liability Directive, including a REFIT evaluationpdf(270 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV REFIT No Ongoing

Closed

Commission Implementing Decision for Financial assistance in the field of Connecting Europe Facility (CEF) – Transportpdf(243 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Delegated/Implementing act No Ongoing Open
Commission Implementing Decision amending the 2014-2020 Multi-Annual Work Programme for Financial assistance in the field of Connecting Europe Facility (CEF) – Transportpdf(246 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Delegated/Implementing act No Ongoing Open
Proposal for a Council Decision on the signature of an Agreement between the European Union and Norway on recognition and protection of Geographical Indications of agricultural products and foodstuffspdf(41 kB) Wybierz wersję językową tego linka  AGRI International agreement No Ongoing Open
Proposal for a Council Decision on the signature of an Agreement between the European Union and the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indicationspdf(37 kB) Wybierz wersję językową tego linka  AGRI International agreement No Ongoing Open
Draft 2015 Joint Report in Education and Training (ET 2020)pdf(62 kB) EAC Communication (outside CWP) No 20/08/2015

Closed

Corporate Tax Transparencypdf(257 kB) Wybierz wersję językową tego linka  FISMA CWP follow-up Yes Ongoing Open
REFIT Evaluation of the Drinking Water Directivepdf(378 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV Other Legislative Initiatives No Ongoing Open
Conclusion & Signature and provisional application of the EU-Canada CETApdf(177 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE International agreement No Ongoing Open
Commission Recommendation to the Council on the approval of the Euratom-Canada Agreement.pdf(186 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER International agreement No Ongoing Open
Commission decision on conclusion of Euratom-Canada agreementpdf(186 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER International agreement No Ongoing Open
Multiannual plan for demersal fisheries in north-south- western EU waterspdf(331 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MARE Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Policy communication "Trade and Investment Strategy for Jobs and Growth"pdf(214 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE CWP No 14/10/2015

Closed

Revision of regulation on security of gas supplypdf(212 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Other Legislative Initiatives Yes Ongoing Open
Guidelines on joint selling in the sectors of olive oil, beef and veal and arable cropspdf(226 kB) COMP Communication (outside CWP) No 27/11/2015

Closed

Ocean Governance: EU contribution to responsible oceans stewardshippdf(205 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MARE Communication (outside CWP) No Ongoing Open
Enlargement Package 2015-2016pdf(269 kB) Wybierz wersję językową tego linka  NEAR Communication (outside CWP) No 10/11/2015

Closed

Recast of Persistent Organic Pollutants (POPs) Regulation 850/2004pdf(177 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENV Other Legislative Initiatives No Ongoing Open
Regulatory measure on energy labelling requirements for windowspdf(260 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Regulatory measure on eco-design requirements for compressorspdf(260 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Regulatory measures on eco-design requirements for waste water pumpspdf(260 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Regulatory measures on eco-design requirements for other electric motorspdf(260 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Regulatory measure on eco-design requirements for External Power Supplies (review)pdf(260 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Regulatory measures on eco-design requirements for displays and TVs (review)pdf(260 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Regulatory measure on energy labelling of displays and televisions (review).pdf(260 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Regulatory measure on eco-design requirements related to use of tolerances for products.pdf(260 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act No Ongoing Open
Regulatory measure on energy labelling related to use of tolerances for products.pdf(260 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Regulatory measure on energy labelling related to refrigerated commercial display cabinetspdf(260 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Regulatory measure on eco-design requirements for air heating products, cooling products and high temp. process chillerspdf(260 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Regulatory measures on eco-design requirements for refrigerated commercial display cabinetspdf(260 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ENER Delegated/Implementing act Yes Ongoing Open
Commission Implementing Regulation amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification, harmonisation and simplification of certain specific aviation security measurespdf(181 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Delegated/Implementing act No 05/11/2015

Closed

Commission Implementing Decision amending Commission Decision C(2010) 774 as regards clarification, harmonisation and simplification of aviation security measurespdf(182 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE Delegated/Implementing act No 16/11/2015

Closed

Report on the evaluation of the second generation Schengen Information System (SIS II)pdf(296 kB) Wybierz wersję językową tego linka  HOME Evaluation (outside REFIT) No Ongoing Open
Proposal for a Regulation on electricity and natural gas price statisticspdf(41 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ESTAT Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Report on the evaluation of the Visa Information System (VIS)pdf(174 kB) Wybierz wersję językową tego linka  HOME CWP No Ongoing Open
Revision of EASA Regulation 216/2008 (Aviation Package)pdf(386 kB) Wybierz wersję językową tego linka  MOVE CWP Yes 07/12/2015

Closed

Proposal for a Regulation on gross national incomepdf(178 kB) ESTAT Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Integration of LULUCF sector into 2030 climate frameworkpdf(214 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CLIMA CWP follow-up Yes Ongoing Open
Effort Sharing Decision 2030pdf(205 kB) Wybierz wersję językową tego linka  CLIMA CWP follow-up Yes Ongoing Open
Delegated act on the safety features for medicinal products (falsified medicinespdf(48 kB) Wybierz wersję językową tego linka  SANTE Delegated/Implementing act Yes 02/10/2015

Closed

Proposal for a Revision of the EU emissions Trading System (ETS)pdf(198 kB) CLIMA CWP Yes 15/07/2015

Closed

Communication on the World Humanitarian Summitpdf(179 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ECHO Communication (outside CWP) No 02/09/2015

Closed

Revision of Regulation (EEC) No. 337/75 of the Council of 10 February 1975 establishing the CEDEFOPpdf(208 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Revision of Regulation (EEC) No. 1365/75 of the Council of 26 May 1975 on the creation of Eurofoundpdf(198 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Revision of Regulation (EEC) No. 2062/94 establishing a EU Agency for Safety and Health at workpdf(252 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL Legislative proposal (outside CWP) No Ongoing Open
Export control reviewpdf(292 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE Legislative proposal (outside CWP) Yes Ongoing Open
Evaluation of Council Regulation (EC) 953/2003 to avoid trade diversion into the EU of certain key medicinespdf(270 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE REFIT No Ongoing Open
Council Decision on conclusion and signature of the protocol allowing Ecuador to join the EU-Colombia/Peru Free Trade Agreementpdf(176 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE International agreement No Ongoing Open
Commission proposal for conclusion, signature and provisional application of the EU-Singapore FTApdf(173 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE International agreement No Ongoing Open
Commission proposal for conclusion, signature and provisional application of full EPA Negotiations with the SADC region following EU Member State ratificationpdf(174 kB) Wybierz wersję językową tego linka  TRADE International agreement No Ongoing Open
Commission proposal for conclusion, signature and provisional application of full EPA Agreement with the East African Communitypdf Wybierz wersję językową tego linka  TRADE International agreement No 11/02/2016

Closed

The future of the corporate tax in the EU – towards a fair and efficient systempdf Wybierz wersję językową tego linka  TAXUD CWP No 17/06/2015

Closed

Proposal for a Council Recommendation on "Integration contracts for long term unemployed"pdf(76 kB) Wybierz wersję językową tego linka  EMPL CWP Yes 16/09/2015

Closed

Proposal for an inter-institutional agreement on a mandatory Transparency Registerpdf(45 kB) Wybierz wersję językową tego linka  SG CWP No Ongoing Open
Circular Economy Strategypdf Wybierz wersję językową tego linka  ENV Legislative proposal (outside CWP) Yes 02/12/2015

Closed

Framework for resolution of financial institutions other than bankspdf(210 kB) Wybierz wersję językową tego linka  FISMA CWP Yes Ongoing Open