Navigacijska pot

REFIT – manj obsežna, enostavnejša in cenejša zakonodaja EU

REFIT: za kaj gre

REFIT je okrajšava za program Evropske komisije za ustreznost in uspešnost predpisov. Komisija si prizadeva poenostaviti zakonodajo EU in znižati upravne stroške ter tako vzpostaviti jasen, trden in predvidljiv regulativni okvir, ki bo v oporo gospodarski rasti in zaposlovanju.

Toda to je mogoče doseči samo s skupnim prizadevanjem Evropske komisije, Evropskega sveta, Evropskega parlamenta, držav članic in deležnikov. Vse upravne ravni morajo sodelovati in poskrbeti, da bodo stroški za državljane in podjetja kar najmanjši. Evropska komisija bo vesela mnenj in podatkov v zvezi z ustreznostjo predpisov: Povejte svoje mnenje!

Zmanjšajte breme – povejte svoje mnenje!

Evropsko komisijo zanima vaše mnenje o zakonodaji in pobudah EU (uporabite spletni kontaktni obrazec). Kaj se vam zdi moteče in nepotrebno, kaj bi bilo treba izboljšati? Odzvali se bomo z neposrednimi ukrepi ali z nadaljnjo obravnavo na novi platformi REFIT.

Novosti

Evropska komisija je s sklepom z dne 19. maja 2015 vzpostavila platformo REFIT, namenjeno dialogu z državami članicami in deležniki o izboljšavah zakonodaje EU v okviru programa za ustreznost in uspešnost predpisov. Platformo REFIT tvorita dve stalni skupini, v eni sodelujejo strokovnjaki držav članic (skupina predstavnikov vlad), v drugi predstavniki gospodarstva, socialnih partnerjev in civilne družbe (skupina deležnikov).

Evropska komisija je 19. maja 2015 objavila poročilo o napredku pri izvajanju programa REFIT kot del sporočila Boljše pravno urejanje za boljše rezultate – agenda EU.

Komisija z letnim spremljanjem ocenjuje napredek pri izvajanju vsake posamezne pobude, tudi na ravni Sveta in Evropskega parlamenta.

Evropska komisija je 17. decembra 2014 sprejela delovni program za leto 2015. Pri tem je potrdila vse ukrepe programa REFIT, ki so bili načrtovani za leto 2015. Tako je 7. marca 2015 umaknila določeno število zakonodajnih predlogov prejšnjih komisij. Nekateri niso v skladu s političnimi prednostnimi nalogami nove komisije. Kar zadeva druge, Komisija sicer ostaja zavezana njihovim ciljem, vendar bo predlagala nove, boljše načine za njihovo uresničevanje.

Dosedanji ukrepi

Poenostavljena ureditev in zmanjšano breme se že obrestujeta na številnih področjih:

  • elektronsko izdajanje računov z obračunanim DDV
  • računovodsko poročanje
  • kemikalije
  • patenti
  • javna naročila
  • cestni prevoz

Tekoči ukrepi

Program REFIT se izvaja postopno, zdaj poteka več kot 200 ukrepov, sprejetih oktobra 2013pdf Seznam prevodov predhodne povezave  in junija 2014pdf(245 kB) Seznam prevodov predhodne povezave . Med njimi so predlogi za poenostavitev predpisov v korist gospodarstva, ki jih je sprejela Komisija in mora zdaj o njih odločati zakonodajalec:

  • standardni obrazec EU za prijavo DDV
  • evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Sem sodijo tudi razna vrednotenja in preverjanja ustreznosti predpisov na različnih področjih:

Evropska komisija je poleg tega sprejela nove smernice za boljše pravno urejanje, ki zadevajo načrtovanje, oceno učinka, pripravo predlogov, izvajanje in prenos v nacionalno zakonodajo, spremljanje in vrednotenje predpisov ter posvetovanje z deležniki.

Umik predlogov

Evropska komisija v okviru programa REFIT redno umika predloge, ki so zastarani ali nimajo podpore zakonodajalca. Od leta 2006 do danes je umaknila skoraj 400 predlogov. Leta 2015 je umaknila predloge v zvezi z odškodninskimi shemami za vlagatelje, statutom evropske fundacije in načeli kakovosti v evropskem turizmu.

Zanimive povezave

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 
Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?