Kruimelpad

REFIT – Commissie maakt EU-wetgeving lichter, eenvoudiger en goedkoper

Wat is REFIT?

REFIT is het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving van de Europese Commissie. De Europese Commissie probeert de EU-wetgeving eenvoudiger en goedkoper te maken. De bedoeling is te zorgen voor een duidelijk, stabiel en voorspelbaar regelgevingsklimaat dat goed is voor de groei en werkgelegenheid.

Maar het programma heeft alleen kans van slagen als het gesteund wordt door de Raad, het Europees Parlement, de lidstaten en belanghebbenden. Alle bestuursniveaus moeten meehelpen om de vruchten ervan te kunnen plukken bij zo laag mogelijke kosten voor de burger en het bedrijfsleven. De Commissie is ook blij met úw suggesties: Laat uw stem horen!

Verminder de regeldruk! – Laat uw stem horen!

Vertel ons wat ú van de EU-regels en -initiatieven vindt en vul het online-contactformulier in! Wat is volgens u overbodig, hinderlijk of voor verbetering vatbaar? We antwoorden u rechtstreeks of sturen uw reactie door naar het nieuwe REFIT-platform.

Wat zijn de plannen?

Het REFIT-platform is ongericht bij besluit van 19 mei 2015 van de Commissie. De bedoeling is om in het kader van het Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving een permanente dialoog te voeren met de EU-landen en andere betrokkenen over de verbetering van de EU-wetgeving. Het REFIT-platform bestaat uit twee permanente groepen, één van deskundigen van de lidstaten ("groep regeringsvertegenwoordigers") en één van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, sociale partners en maatschappelijk middenveld ("groep van belanghebbenden").

Op 19 mei 2015 heeft de Commissie in haar mededeling "Betere regelgeving voor betere resultaten – een EU-agenda" verslag uitgebracht over de uitvoering van het REFIT-programma.

Voor elk afzonderlijk initiatief wordt die vooruitgang, ook op het niveau van de Raad en het Parlement, bepaald aan de hand van een jaarlijks scorebord.

Op 17 december 2014 heeft de Commissie haar werkprogramma voor 2015 goedgekeurd. Daarbij heeft ze bevestigd dat alle voor 2015 geplande REFIT-acties zullen worden uitgevoerd. Op 7 maart 2015 zijn verschillende wetgevingsvoorstellen van vorige Commissies ingetrokken. Sommige voorstellen stroken niet meer met de politieke prioriteiten van de nieuwe Commissie. In andere gevallen staat de Commissie nog steeds achter de doelstellingen, maar wil ze die op een andere, betere manier verwezenlijken.

Wat is er al bereikt?

Op de volgende gebieden is al besloten de regels te vereenvoudigen en de lasten te verminderen:

  • elektronische btw-facturering
  • boekhoudkundige en financiële verslaglegging
  • wetgeving voor chemische stoffen
  • octrooien
  • overheidsopdrachten
  • wegvervoer

Welke maatregelen komen er aan?

REFIT is een permanent programma. Er wordt nu gewerkt aan de meer dan 200 ingrepen waartoe in oktober 2013pdf Bekijk deze link in een andere taal  en juni 2014pdf(245 kB) Bekijk deze link in een andere taal  is besloten. Het gaat onder meer om de volgende voorstellen van de Commissie waar de wetgever zich nog over moet uitspreken:

  • één EU-model voor btw-aangifte
  • verbetering van de Europese procedure voor geringe vorderingen

Daarnaast betreft het een aantal evaluaties en geschiktheidscontroles, bijvoorbeeld op het gebied van:

Bovendien heeft de Commissie nieuwe richtsnoeren voor betere regelgeving vastgesteld, die betrekking hebben op planning, effectbeoordeling, voorbereiding van voorstellen, omzetting en toepassing, monitoring, evaluatie en raadpleging van belanghebbenden.

Ingetrokken voorstellen

Geheel in de geest van REFIT trekt de Commissie regelmatig wetgevingsvoorstellen in die achterhaald zijn of niet meer door de wetgever gesteund worden. Sinds 2006 is dat al in bijna 400 gevallen gebeurd. Zo zijn er in 2015 voorstellen ingetrokken over compensatieregelingen voor investeerders, een statuut voor Europese stichtingen en Europese kwaliteitsbeginselen voor toerisme.

Meest gelezen

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 
Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?