REFIT – A Bizottság racionalizálja és egyszerűsíti az uniós jogszabályokat, és csökkenti a szabályozási költségeket.

Mi az a REFIT?

A REFIT (angolul: Regulatory Fitness and Performance Programme) az Európai Bizottság programja, mely arra hivatott, hogy egyszerűbbé, célravezetőbbé és hatásosabbá tegye az európai uniós szabályozást, csökkentse a szabályozásból eredő költségeket, és ezáltal elősegítse olyan keretrendszer létrejöttét, mely egyértelmű, szilárd és kiszámítható szabályozást biztosít, lendületet adva a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek.

Ezt a célkitűzést az Európai Parlament, az Európai Tanács, az Európai Bizottság, a tagállamok és az érdekelt felek együttes erőfeszítésével lehet megvalósítani. Ebbe a munkába minden kormányzati szintet be kell vonni annak érdekében, hogy a folyamat a lehető legkisebb költségekkel járjon a polgárok és a vállalkozások számára. A Bizottság minden észrevételt, javaslatot, adatot és tényeken alapuló információt szívesen fogad az intelligens szabályozási programjában foglalt célok megvalósításával kapcsolatban – az Ön véleményére is számítunk!

Enyhítsünk a terheken – Ossza meg velünk véleményét!

A Bizottság az Ön észrevételeire, véleményére is kíváncsi az uniós jogszabályokkal és kezdeményezésekkel kapcsolatban. Mely szabályokat tartja Ön túlságosan bürokratikusnak, felesleges tehertételnek? Mi az, ami Ön szerint javításra szorul? Kérjük, hogy javaslatait, észrevételeit nyújtsa be online kapcsolattartó űrlapunkon! Kérdéseire, észrevételeire vagy közvetlenül válaszolunk, vagy továbbítjuk azokat az újonnan létrehozott REFIT-platformnak.

Mik a legújabb fejlemények?

2015. május 19-i határozatában a Bizottság létrehozta a REFIT-platformot, melynek révén folyamatosan konzultálni kíván a tagállamokkal és az érdekelt felekkel arról, hogyan lehet javítani az uniós jogalkotást az európai uniós szabályozás egyszerűsítését és a szabályozási terhek csökkentését célzó REFIT program részeként. A REFIT-platformot két állandó csoport alkotja: a tagállami szakértőkből álló ún. kormányzati csoport, valamint az érdekeltek csoportja, melyhez az üzleti szféra, a szociális partnerek és a civil társadalom képviselői tartoznak.

2015. május 19-én a Bizottság „Minőségi jogalkotással javítani az eredményeken – uniós program” című közleményében beszámolt a REFIT végrehajtása terén elért előmenetelről.

A Bizottság éves eredménytábla formájában összegzi az egyes kezdeményezések terén tett előrehaladást, ideértve a jogalkotók, tehát a Parlament és a Tanács intézkedéseit is.

2014. december 17-én a Bizottság elfogadta 2015-re szóló munkaprogramját, és ennek keretében megerősítette, hogy a 2015-ben végrehajtani tervezett REFIT-intézkedések mindegyikét meg fogja valósítani. A Bizottság 2015. március 7-én visszavont több, az előző biztosi testületek által korábban beterjesztett jogszabályjavaslatot – vagy azért, mert a javaslat már nem felel meg a közelmúltban hivatalba lépett Bizottság szakpolitikai prioritásainak, vagy mert a Bizottság, noha továbbra is elkötelezett a javaslatban foglalt célok iránt, a megvalósítás tekintetében új, eredményesebbnek ígérkező módszereket kíván előterjeszteni.

Mit sikerült elérni eddig?

Döntés született a szabályozás egyszerűsítéséről és a szabályozásból eredő terhek csökkentéséről a következő területeken:

 • a héával (hozzáadottérték-adóval) kapcsolatos elektronikus számlázás,
 • számvitel/pénzügyi jelentéstétel,
 • a vegyi anyagok jogi szabályozása,
 • szabadalmak,
 • közbeszerzés,
 • közúti szállítás.

Milyen intézkedések vannak jelenleg folyamatban?

Csaknem 200 olyan intézkedés megvalósítása van jelenleg folyamatban a REFIT gördülő program keretében, melyről 2013 októberébenpdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai  és 2014 júniusábanpdf(245 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  született döntés. Egyebek mellett a vállalkozások javát szolgáló alábbi – a Bizottság által már elfogadott, jelenleg a jogalkotók által tárgyalt – jogszabály-egyszerűsítési javaslatokról van szó:

 • uniós szinten egységesített héabevallás,
 • a kis értékű követelésekre vonatkozó európai eljárás tökéletesítése.

Több értékelés és célravezetőségi vizsgálat is folyamatban van, például a következő területeken:

A fentieken túlmenően a Bizottság új iránymutatásokat fogadott el a minőségi jogalkotásra vonatkozóan, amelyek kiterjednek a tervezésre, a hatásvizsgálatra, a javaslatok előkészítésére, a megvalósításra és az átültetésre, a figyelemmel kísérésre, az értékelésre és az érdekelt felekkel való konzultációra.

Jogszabályjavaslatok visszavonása

A REFIT keretében a Bizottság időről időre visszavon olyan jogszabályjavaslatokat, amelyek aktualitásukat vesztették, illetve amelyeket nem támogat a Parlament és a Tanács. 2006 óta a Bizottság közel 400 javaslatot vont vissza. A 2015-ben visszavont javaslatok között van például a befektetővédelmi rendszerekre, az európai alapítvány statútumára, illetve az európai turizmus minőségi alapelveire vonatkozó jogszabályjavaslat.

Népszerű linkek

 • Tájékoztató kiadvány pdf - 289 KB [289 KB] English (en)
 • REFIT: fő dokumentumok English (en)
 • Kapcsolat

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 
Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?