REFIT - ag déanamh dhlí an Aontais níos éadroime, níos simplí agus ag laghdú a chostas

Cad é REFIT?

Is Clár um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála Choimisiún na hEorpa é REFIT. Déantar beart le dlí an Aontais a shimpliú agus le costais rialála a laghdú d'fhonn cur le creat rialála a bheidh soiléir cobhsaí agus intuartha, creat a chuirfidh fás agus poist chun cinn.

Chun sprioc REFIT a bhaint amach, teastaíonn iarracht chomhpháirteach ó Choimisiún na hEorpa, Comhairle na hEorpa, Parlaimint na hEorpa, na Ballstáit agus páirtithe leasmhara. Ba cheart gach leibhéal rialtais a bheith páirteach chun a chinntiú go ndéanfar na tairbhí a bhaint amach ar an gcostas is lú do shaoránaigh agus gnólachtaí. Is díol sásaimh don Choimisiún é ionchur, sonraí agus fianaise a fháil le haghaidh a Chláir um Oiriúnacht Rialála: Cloisimis uait!

Cad atá nua?

An 17 Nollaig 2014, ghlac an Coimisiúin lena Chlár Oibre don bhliain 2015. Sa chomhthéacs seo, dhearbhaigh an Coimisiún na gníomhaíochtaí REFIT go léir a bhfuil sé beartaithe iad a chur i bhfeidhm le linn 2015. Déanfar roinnt tograí reachtacha ar feitheamh ó na Coimisiúin roimhe seo a aistarraingt. Níl roinnt de na tograí sin ar aon dul le tosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin nua. I gcásanna eile, tá an Coimisiún fós tiomanta do na spriocanna sin, ach molfaidh sé bealaí nua níos fearr chun na spriocanna sin a bhaint amach.

An 18 Meitheamh 2014, rinne an Coimisiún tuairisc maidir le dul chun cinn REFIT a chur i bhfeidhm agus mhol sé roinnt tionscnamh nua maidir le simpliú agus laghdú ualaigh. I measc na dtionscnamh sin tá aisghairm reachtaíochta atá ann faoi láthair agus aistarraingt tograí ar feitheamh sa nós imeachta reachtach.

Déantar measúnú ar dhul chun cinn gach tionscnaimh ar leith le scórchlár bliantúil, lena n-áirítear ar leibhéal na Comhairle agus na Parlaiminte.

Cad atá bainte amach go dtí seo?

Tá cinntí faoi shimpliú agus laghdú ualaigh déanta i roinnt réimsí cheana féin:

 • Sonrascú CBL Leictreonach
 • Tuairisciú Airgeadais/Cuntasaíochta
 • Reachtaíocht maidir le Ceimiceáin
 • Paitinní
 • Soláthar Poiblí
 • Iompar de Bhóthar

Céard iad na gníomhaíochtaí atá ar bun?

Is Clár rollach é REFIT Tá níos mó ná 100 gníomhaíocht a ndearnadh cinneadh fúthu i nDeireadh Fómhair 2013 pdf (154 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  á gcur chun feidhme. Ina measc tá tograí maidir le simpliú a rachaidh chun tairbhe gnó atá glactha ag an gCoimisiún agus atá ag fanacht ar chinneadh ón reachtóir:

 • Dearbhú caighdeánach CBL ar fud an Aontais Eorpaigh
 • An Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga a fheabhsú

Cuimsíonn siad meastóireachtaí éagsúla agus Seiceálacha Oiriúnachta éagsúla, mar shampla:

 • Dramhaíl
 • Éin agus gnáthóga a chosaint (Natura 2000)
 • Dlí Ginearálta an Bhia

Ag an am céanna, tá gníomhaíochtaí cothrománacha á bpleanáil ag an gCoimisiún chun caighdeán na dtograí beartais a fheabhsú trí athbhreithniú a dhéanamh ar Threoirlínte maidir le Measúnú Tionchair, Treoirlínte na bPáirtithe Leasmhara agus Treoirlínte maidir le Meastóireacht.

Aistarraingtí

Faoi chlár REFIT is minic a aistarraingíonn an Coimisiún tograí atá as dáta nó nach dtacaíonn an reachtóir leo. Aistarraingíodh 293 thogra san iomlán ó 2006. I measc na dtograí a aistarraingíodh tá Reacht do Chuideachta Phríobháideach Eorpach, rochtain ar cheartas i réimse an chomhshaoil agus Creat-Treoir Ithreach.

Cloisimis uait!

Is díol sásaimh don Choimisiún é ionchur, sonraí agus fianaise a fháil le haghaidh a Chláir um Oiriúnacht Rialála. Baintear úsáid as an ionchur seo faoin gClár um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála (REFIT) chun gníomhaíochtaí maidir le simpliú agus laghdú ualaigh a aithint. Is féidir ionchur a chur isteach trí fhoirm teagmhála ar líne.

Naisc mhóréilimh

 • All slides pdf - 3 MB [3 MB]
 • Brochure pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Press release English (en)
 • Q & A English (en)
 • REFIT: Key Documents English (en)
 • EU regulatory fitness – COM(2012) 746 final pdf - 90 KB [90 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Contact English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Documenti essenziali
 • 02.10.2013 - Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps pdf - 168 KB [168 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • 02.10.2013 - Annex to the Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps pdf - 133 KB [133 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?