REFIT – EU-lainsäädännön keventäminen jatkuu

Mikä on REFIT?

REFIT (Regulatory Fitness and Performance) on Euroopan komission ohjelma, jolla pyritään parantamaan EU:n sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta. Ohjelmalla pyritään yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja vähentämään sääntelystä aiheutuvia kustannuksia. Tarkoituksena on varmistaa selkeä, vakaa ja ennakoitava sääntelykehys, joka tukee kasvua ja työllisyyttä.

REFIT-ohjelman onnistuminen edellyttää Euroopan parlamentin, Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission, EU-maiden ja eri sidosryhmien yhteisiä ponnisteluja. Kaikki hallinnon tasot on saatava mukaan yhteistyöhön, jotta kansalaiset ja yritykset saavat uudistuksista parhaan hyödyn mahdollisimman vähin kustannuksin. Komissio ottaa mielellään vastaan eri osapuolilta mielipiteitä ja palautetta REFIT-ohjelman kehittämiseksi. Lähetä palautetta

Kevennä sääntelytaakkaa – ota kantaa

Komissio haluaa kuulla mielipiteitäsi EU:n lainsäädännöstä ja aloitteista. Voit antaa palautetta verkkolomakkeella. Mikä ärsyttää, mikä on liian monimutkaista, mitä pitäisi tehdä paremmin? Vastaamme palautteeseesi suoraan tai välitämme sen uudelle REFIT-foorumille.

REFIT-foorumi

Komissio perusti 19.5.2015 tekemällään päätöksellä REFIT-foorumin, jossa EU-maat ja eri sidosryhmät voivat keskustella EU-lainsäädännön parantamisesta. Foorumissa on kaksi pysyvää ryhmää, toinen EU-maiden asiantuntijoille ("hallituksen edustajien ryhmä") ja toinen talouselämän, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen edustajille ("sidosryhmien ryhmä").

19. toukokuuta 2015 komissio raportoi REFIT-ohjelman edistymisestä tiedonannossaan EU-agenda: paremmalla sääntelyllä parempiin tuloksiin.

Vuotuisessa tulostaulussa kuvataan kunkin yksittäisen REFIT-aloitteen edistymistä myös neuvostossa ja parlamentissa.

17.12.2014 komissio hyväksyi työohjelmansa vuodelle 2015. Siinä komissio vahvisti vuodelle 2015 kaavaillut REFIT-toimet. Osa aiempien komissioiden vireille panemista lainsäädäntöehdotuksista peruttiin 7.3.2015. Jotkin niistä eivät ole uuden komission poliittisten prioriteettien mukaisia. Joissakin tapauksissa komissio on edelleen tavoitteiden takana, mutta aikoo ehdottaa uusia, parempia keinoja niiden saavuttamiseksi.

Tähänastiset toimet

Yksinkertaistamis- ja keventämistoimista on päätetty jo useilla aloilla:

  • sähköinen alv-laskutusjärjestelmä
  • kirjanpito/tilinpäätösjärjestelmät
  • kemikaalilainsäädäntö
  • patentit
  • julkiset hankinnat
  • tieliikenne.

Meneillään olevat toimet

REFIT-ohjelmaa toteutetaan ja päivitetään säännöllisesti. Lokakuussa 2013pdf Näytä edellisen linkin kieliversiot  ja kesäkuussa 2014pdf(245 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  päätettiin lähes 200 toimesta, joita toteutetaan parhaillaan. Komissio on hyväksynyt muun muassa seuraavia, erityisesti yrityksiä hyödyttäviä lainsäädännön yksinkertaistamisehdotuksia, joista parlamentin ja neuvoston on vielä annettava päätöksensä:

  • vakioidun alv-ilmoituksen käyttöönotto koko EU:ssa
  • eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn kehittäminen.

Lisäksi on toteutettu toimivuustarkastuksia ja arviointeja muun muassa seuraavilla lainsäädäntöaloilla:

Komissio on lisäksi vahvistanut paremman sääntelyn suuntaviivat, jotka koskevat suunnittelua, vaikutustenarviointia, ehdotusten valmistelua, täytäntöönpanoa ja siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön, valvontaa, arviointia ja sidosryhmien kuulemista.

Perutut säädösehdotukset

Komissio on REFIT-ohjelmassa perunut useita lainsäädäntöehdotuksia, joiden sisältö on vanhentunut tai joilla ei ole parlamentin ja neuvoston tukea. Vuoden 2006 jälkeen on peruttu lähes 400 ehdotusta. Vuonna 2015 perutut ehdotukset koskivat sijoittajien korvausjärjestelmiä, eurooppalaisen säätiön perussääntöä ja Euroopan matkailualan laatuperiaatteita.

Suositut linkit

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.