O mai bună legiferare

O mai bună legiferare înseamnă elaborarea politicilor și legislației UE în așa fel încât acestea să își atingă obiectivele cu costuri minime. Ea garantează că politicile sunt elaborate, puse în aplicare și revizuite într-un mod deschis și transparent, pe baza celor mai bune date disponibile și cu implicarea părților interesate.

Pentru a se asigura că acțiunile UE sunt eficiente, Comisia evaluează impactul așteptat și efectiv al politicilor, al legislației și al altor măsuri importante în fiecare etapă a ciclului de elaborare a politicilor (planificare, punere în aplicare, evaluare și revizuire ulterioară).

La data de 19 mai 2015, Comisia a decispdf(172 kB) Traducerile linkului anterior  să creeze platforma REFIT, care să îi ofere sugestii cu privire la simplificarea legislației UE și creșterea eficienței și eficacității acesteia.

Comisia publică periodic datele provizorii pentru adoptarea inițiativelor salepdf.

Înainte de fiecare acțiune a UE

În timpul acțiunii UE

  • După trecerea unei perioade suficiente de la punerea în aplicare, inițiativele fac obiectul unei evaluări al cărei scop este să analizeze rezultatele obținute în raport cu criteriile standard.
  • REFIT (Programul privind o reglementare adecvată și funcțională) își propune să găsească modalitățile de a reduce sarcinile de reglementare și de a simplifica normele existente pentru a se asigura că obiectivele politice sau legislative pot fi atinse într-un mod mai eficace și mai eficient.
  • Platforma REFIT reunește experți din mediul de afaceri, din societatea civilă, din rândul partenerilor sociali, din cadrul Comitetului Economic și Social și al Comitetului Regiunilor, precum și din statele membre.  Platforma va sprijini o mai bună realizare a obiectivelor în materie de politici, propunând modalități de simplificare a legislației UE și a măsurilor de punere în aplicare adoptate de către statele membre, precum și modalități de a reduce sarcinile inutile de reglementare.

Consultarea părților interesate

Părțile interesate își pot exprima opiniile de-a lungul întregului ciclu de viață al unei politici. Încă de la începutul unei inițiative, ele au posibilitatea de a oferi sugestii privind foile de parcurs și evaluările inițiale ale impactului. Comisia consultă în mod activ cetățenii și alte părți interesate pe durata pregătirii tuturor inițiativele politice majore. Părțile interesate pot, de asemenea, să reacționeze cu privire la propunerile Comisiei, de îndată ce sunt adoptate, și să își exprime punctul de vedere pe marginea evaluărilor de impact care le însoțesc.

Comitetul de control normativ

Comitetul de control normativ îndeplinește o funcție esențială de sprijin și control al calității pe durata pregătirii studiilor de impact și a altor acțiuni de evaluare. Comitetul emite avize după ce examinează toate proiectele de studii de impact, evaluările majore și controalele privind adecvarea legislației existente realizate de Comisie. În principiu, este necesar un aviz pozitiv din partea Comitetului pentru ca o inițiativă însoțită de o evaluare a impactului să fie propusă spre adoptare de către Comisie.

O mai bună cooperare între instituții

La data de 13 aprilie 2016, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană au semnat un nou Acord interinstituțional (IIA) privind o mai bună legiferarepdf(211 kB) Traducerile linkului anterior . Acordul a intrat în vigoare în ziua semnării.  Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare va aduce schimbări în întregul ciclu de elaborare a politicilor, de la realizarea de consultări și studii de impact până la adoptarea, punerea în aplicare și evaluarea legislației UE.

Reducerea poverii administrative - Exprimați-vă părerea!

Comisia dorește să colecteze opiniile dumneavoastră referitoare la ce se poate face pentru ca legislația UE să fie mai eficientă și mai eficace. Ni le puteți transmite prin intermediul formularului on-line. Sugestiile dumneavoastră vor fi analizate de Comisie și ar putea fi utilizate pentru identificarea măsurilor de simplificare și de reducere a sarcinilor administrative în cadrul programului REFIT.

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 
Documente cheie
Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: