Betere regelgeving

Betere regelgeving is het ontwerpen van EU-regels die zoveel mogelijk resultaat opleveren tegen zo geringe mogelijke kosten. Beleid moet op een open en transparante manier, op basis van feiten en met inspraak van alle belanghebbenden worden opgesteld, uitgevoerd en getoetst.

Om de doeltreffendheid te garanderen, evalueert de Commissie de werkelijke en verwachte impact van haar beleid, wetgeving en andere belangrijke maatregelen in elke fase van de cyclus: van planning en uitvoering tot toetsing en herziening.

De Commissie heeft op 19 mei 2015 beslotenpdf(172 kB) Bekijk deze link in een andere taal  het REFIT-platform in het leven te roepen. Dat moet de Commissie adviseren over de manier waarop de EU-wetgeving eenvoudiger, doeltreffender en efficiënter kan worden gemaakt.

De Commissie publiceert regelmatig welke initiatieven zij op stapel heeft staanpdf.

Voordat de EU maatregelen goedkeurt

Nadat de EU-maatregelen zijn goedgekeurd

  • Als de EU-maatregelen enige tijd zijn toegepast, worden de resultaten aan de hand van standaardcriteria geëvalueerd.
  • REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) zoekt naar verbeterpunten om de regeldruk te verminderen en de bestaande regels te vereenvoudigen zodat de doelstellingen beter en efficiënter worden gehaald.
  • Het REFIT-platform bestaat uit deskundigen van het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, de sociale partners, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de lidstaten.  Het platform helpt mee aan de beleidsdoelstellingen met voorstellen om EU-wetgeving en uitvoeringsmaatregelen van de lidstaten te vereenvoudigen en te snoeien in het aantal nodeloze en hinderlijke regels.

Raadplegingen van belanghebbenden

Tijdens de hele beleidscyclus hebben belanghebbenden inspraak. Zodra de Commissie een initiatief overweegt, mogen ze feedback geven over routekaarten en aanvangseffectbeoordelingen. Bij alle grote initiatieven roept de Commissie burgers en andere belanghebbenden ook actief op om hun mening te geven. Verder kan iedereen ook na de goedkeuring nog op voorstellen van de Commissie en de bijbehorende effectbeoordelingen reageren.

Raad voor regelgevingstoetsing

De Raad voor regelgevingstoetsing is een centrale instantie die de Commissie met kwaliteitscontroles en ondersteunend werk helpt bij effectbeoordelingen en evaluaties. De raad onderzoekt en adviseert over alle effectbeoordelingen, grote evaluaties en "fitness-checks" van de bestaande wetgeving. In principe kan een voorstel, samen met de effectbeoordeling, alleen ter goedkeuring aan de Commissie worden voorgelegd als de Raad voor regelgevingstoetsing er een positief advies over uitgebracht heeft.

Betere samenwerking tussen instellingen

Op 13 april 2016 hebben het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie een nieuw Interinstitutioneel Akkoord (IIA) over beter wetgevenpdf(211 kB) Bekijk deze link in een andere taal  gesloten. Dit akkoord is nog op dezelfde dag in werking getreden.  Het IIA inzake beter wetgeven brengt een aantal veranderingen in de volledige beleidscyclus, vanaf de raadplegingen en effectanalyses tot en met de goedkeuring, uitvoering en evaluatie van EU-wetgeving.

Verminder de regeldruk! — Laat uw stem horen!

Vertel ons hoe ú de EU-regelgeving beter en efficiënter zou maken. Vul het online-contactformulier in! De Commissie zal uw suggesties bekijken en eventueel gebruiken bij de vereenvoudiging van de regelgeving in het kader van REFIT.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 
Belangrijke documenten
Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?