Bolja regulativa

Bolja regulativa podrazumijeva oblikovanje politika i zakonodavstva EU-a tako da se njihovi ciljevi ostvaruju uz najniže moguće troškove. Njome se omogućuje otvorena i transparentna izrada, provedba i revizija politika na temelju najboljih raspoloživih argumenata i uz potporu uključenih dionika.

Kako bi osigurala učinkovitost mjera EU-a, Komisija u svim fazama ciklusa politika procjenjuje očekivani i stvarni učinak politika, zakonodavnih akata i ostalih bitnih mjera, od njihova planiranja i provedbe do revizije i naknadnih izmjena.

Komisija je 19. svibnja 2015.pdf(172 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  odlučila osnovati platformu REFIT kojoj je svrha savjetovati Komisiju u pogledu pojednostavnjivanja zakonodavstva EU-a i poboljšanja njegove učinkovitosti i djelotvornosti.

Komisija redovito objavljuje privremene datume donošenja inicijativapdf.

Prije djelovanja EU-a

Tijekom djelovanja EU-a

  • Po isteku dovoljno dugog razdoblja od početka njihove provedbe, inicijative se ocjenjuju kako bi se provjerila njihova uspješnost u odnosu na standardne kriterije.
  • REFIT je program za prikladnost i učinkovitost propisa kojim se utvrđuju mogućnosti za smanjenje regulatornih opterećenja i pojednostavnjenje postojećih propisa kako bi se osiguralo učinkovitije i djelotvornije ostvarivanje ciljeva zakonodavstva ili politika.
  • Platforma REFIT okuplja stručnjake iz poslovnog svijeta i civilnog društva, iz redova socijalnih partnera te iz Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i država članica.  Svrha je platforme pružati prijedloge za pojednostavnjenje prava EU-a i provedbenih mjera država članica te za smanjenje nepotrebnih regulatornih opterećenja kako bi se omogućilo uspješnije ostvarivanje ciljeva politika.

Savjetovanja s dionicima

Dionici tijekom cijelog razdoblja izrade i provedbe politika mogu iznositi mišljenja. Od samog začetka inicijative imaju mogućnost očitovati se o planovima djelovanja i početnim procjenama učinka. Osim toga, Komisija se tijekom pripreme svih važnih političkih inicijativa aktivno savjetuje s građanima i ostalim dionicima. Dionici isto tako mogu reagirati na Komisijine prijedloge nakon njihova donošenja te na popratne procjene učinka.

Odbor za nadzor regulative

Odbor za nadzor regulative obavlja središnju funkciju kontrole kvalitete i podrške za rad Komisije na procjenama učinka i evaluacijama. Odbor pregledava sve Komisijine nacrte procjena učinka, opsežne evaluacije i provjere prikladnosti postojećeg zakonodavstva te iznosi mišljenja. U načelu je potrebno pozitivno mišljenje Odbora da bi se inicijativa s procjenom učinka podnijela Komisiji na donošenje.

Bolja suradnja među institucijama

Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija potpisali su 13. travnja 2016. novi međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva.pdf(211 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  Taj je sporazum stupio na snagu na dan njegova potpisivanja.  Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva uvest će se promjene u cijelom ciklusu donošenja politika, od savjetovanja i procjena učinka do donošenja, provedbe i ocjenjivanja zakonodavstva EU-a.

Iznesite svoje mišljenje!

Komisija je zainteresirana čuti vaša mišljenja o tome kako poboljšati učinkovitost i djelotvornost zakonodavstva EU-a. Doprinos možete poslati s pomoću elektroničkog obrasca za kontakt. Komisija će razmotriti vaše prijedloge te će ih možda upotrijebiti pri utvrđivanju mjera za pojednostavnjenje i rasterećenje u okviru programa REFIT.

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 
Key documents
Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?