Bolja regulativa

Bolja regulativa podrazumijeva oblikovanje politika i zakonodavstva EU-a tako da se njihovi ciljevi ostvaruju uz najniže moguće troškove. Njome se omogućuje otvorena i transparentna izrada, provedba i revizija politika na temelju najboljih raspoloživih argumenata i potpore uključenih dionika.

Kako bi osigurala učinkovitost mjera EU-a, Komisija u svim fazama ciklusa politika procjenjuje očekivani i stvarni učinak politika, zakonodavnih akata i ostalih bitnih mjera, od njihova planiranja i provedbe do revizije i naknadnih izmjena.

Komisija redovito objavljuje privremene datume donošenja inicijativa Komisijepdf.

Prije djelovanja EU-a

Tijekom djelovanja EU-a

  • Po isteku dovoljno dugog razdoblja od početka njihove provedbe, inicijative se ocjenjuju kako bi se provjerila njihova uspješnost u odnosu na standardne kriterije.
  • REFIT je program za prikladnost i učinkovitost propisa kojim se utvrđuju mogućnosti za smanjenje regulatornih opterećenja i pojednostavnjenje postojećih propisa kako bi se osiguralo učinkovito i djelotvorno ostvarivanje ciljeva zakonodavstva ili politika.

Savjetovanja s dionicima

Dionici tijekom cijelog razdoblja izrade i provedbe politika mogu iznositi mišljenja. Od samog začetka inicijative imaju mogućnost očitovati se o planovima djelovanja i početnim procjenama učinka. Osim toga, Komisija se tijekom pripreme svih važnih političkih inicijativa aktivno savjetuje s građanima i ostalim dionicima. Dionici također mogu reagirati na Komisijine prijedloge nakon njihova donošenja te na popratne procjene učinka.

Odbor za nadzor regulative

Zadaća je Odbora za nadzor regulative provedba središnje kontrole kvalitete i pružanje podrške Komisiji pri procjeni učinaka i evaluacijskom radu. Odbor razmatra predmete i daje mišljenja o svim Komisijinim nacrtima procjene učinaka i bitnim evaluacijama te „provjerama primjerenosti” postojećeg zakonodavstva. U načelu je potrebno pozitivno mišljenje Odbora da bi se inicijativa s procjenom učinka podnijela Komisiji na donošenje.

Olakšaj teret – Reci što misliš

Komisija je zainteresirana čuti vaša mišljenja o tome kako poboljšati učinkovitost i djelotvornost zakonodavstva EU-a. Doprinos možete poslati s pomoću elektroničkog obrasca za kontakt. Komisija će razmotriti vaše prijedloge te će ih možda upotrijebiti za utvrđivanje mjera za pojednostavnjenje i rasterećenje u okviru programa REFIT.

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 
Key documents
Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?