Navigacijska pot

Dodatna orodja

Načrtovane ocene učinka – Časovnice – Ocene učinka

Časovnice

Časovnice vsebujejo uvodno predstavitev načrtovanih pobud Komisije. Opisujejo težavo, ki jo pobuda namerava rešiti in možne ukrepe. So tudi pregled različnih načrtovanih korakov pri pripravi pobude, vključno s posvetovanjem z deležniki in pripravo ocene učinka. Če ocena učinka ne bo pripravljena, je v časovnici razloženo, zakaj ne.

Časovnice so način obveščanja deležnikov o delu Komisije in možnost za sodelovanje pri pripravi ukrepov že od samega začetka. Omogočajo jim tudi načrtovanje in organizacijo sodelovanja v javnem posvetovanju.

Časovnice so obvezne za pobude Komisije, ki imajo lahko pomembne neposredne gospodarske, družbene ali okoljske posledice, denimo za:

  • zakonodajne predloge,
  • nezakonodajne pobude (bele knjige, akcijske načrte, finančne načrte, smernice za pogajanja o mednarodnih sporazumih),
  • izvedbene ukrepe in delegirane akte.

Za pobude, za katere se domneva, da ne bodo imele pomembnih neposrednih posledic, časovnica in ocena učinka nista obvezni.

Elektronska obvestila o novih časovnicah in/ali javnih posvetovanjih naročite na strani Delo Evropske komisije – Obvestila ali, če zastopate organizacijo ali kot samozaposleni izvajate dejavnosti, ki vplivajo na politiko in proces odločanja v institucijah EU, na strani Registra EU za preglednost.

Najnovejše informacije lahko spremljate tudi prek našega vira RSS.Ikona RSS