Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Plánované posúdenia vplyvu – Plány realizácie – Posudzovanie vplyvu

Plány realizácie

V plánoch realizácie sa uvádza prvý opis plánovaných iniciatív Komisie. Obsahujú opis problému, na ktorého riešenie sa iniciatíva zameriava, a možné alternatívy politiky. Ich súčasťou je takisto prehľad rozličných plánovaných fáz iniciatívy vrátane konzultácií so zainteresovanými stranami a vykonanie posúdenia vplyvu. Ak sa nepočíta s posúdením vplyvu, v pláne realizácie sú vysvetlené dôvody.

Vďaka plánom realizácie získavajú zainteresované strany prístup k informáciám o práci Komisie a môžu poskytnúť pripomienky k iniciatíve v počiatočnom štádiu. Takisto si môžu lepšie naplánovať a zorganizovať svoju účasť na verejnej konzultácii.

Plány realizácie sú podmienkou pre iniciatívy Komisie, ktoré môžu mať významný priamy ekonomický, sociálny alebo environmentálny vplyv. Patria medzi ne:

  • legislatívne návrhy,
  • nelegislatívne iniciatívy (biele knihy, akčné plány, finančné programy a usmernenia pre rokovania o medzinárodných dohodách),
  • vykonávacie opatrenia a delegované akty.

Plány realizácie a posúdenia vplyvu nie sú povinné pre iniciatívy, v prípade ktorých sa neočakáva významný priamy vplyv.

Ak chcete odoberať elektronické notifikácie o nových plánoch realizácie a/alebo verejných konzultáciách, prihláste sa k odberu služby Činnosti Európskej komisie – Notifikácie. Ak zastupujte organizáciu alebo ste samostatne zárobkovo činná osoba a vaša činnosť ovplyvňuje politiky alebo rozhodovací proces inštitúcií EÚ, zaregistrujte sa v Registri transparentnosti EÚ.

Alebo sa prihláste k odberu z nášho RSS kanálu.ikonka RSS