Extra tools

Geplande effectbeoordelingen - "Routekaarten" - Effectbeoordelingen

Routekaarten

Met een "routekaart" presenteert de Commissie haar nieuwe plannen. Ze beschrijft daarin het probleem dat zij met haar initiatief wil aanpakken en de mogelijke beleidsopties. Ze geeft ook een overzicht van de beoogde fasen van het initiatief, inclusief raadpleging van de belanghebbenden en effectbeoordeling. Als er geen effectbeoordeling plaatsvindt, moet in de routekaart worden uitgelegd waarom niet.

Dankzij de routekaarten kunnen belanghebbenden zich informeren over het werk van de Commissie en al in een vroeg stadium hun standpunt kenbaar maken. Ze kunnen zo ook hun bijdrage aan de openbare raadpleging voorbereiden.

Een routekaart is verplicht voor alle initiatieven van de Commissie die rechtstreekse economische, sociale of milieueffecten hebben, zoals:

  • wetgevingsvoorstellen
  • niet-wetgevende initiatieven (witboeken, actieplannen, financiële programma’s, onderhandelingsrichtsnoeren voor internationale overeenkomsten)
  • uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen

Voor initiatieven die naar verwachting geen rechtstreekse impact van betekenis zullen hebben, zijn een routekaart en een effectbeoordeling niet verplicht.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe routekaarten en/of openbare raadplegingen? Schrijf u dan in bij Europese Commissie aan het werk – Kennisgevingen. Tracht u voor een organisatie of als zelfstandige invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming van de Europese instellingen? Schrijf u dan in bij het Transparantieregister van de EU.

Of volg onze RSS-feed.RSS-icoon