Navigācijas ceļš

Citi rīki

Ietekmes novērtējumu plānošana, ceļveži un ietekmes novērtējumi

Ceļveži

Ceļvedī tiek pirmo reizi izklāstīta plānotā Komisijas iniciatīva. Tur ir aprakstīta problēma, kuru ar attiecīgo iniciatīvu plānots atrisināt, un iespējamie politiskie risinājumi. Tajā ir arī pārskats par dažādiem iniciatīvas attīstības posmiem, piemēram, par apspriešanu ar ieinteresētajām personām un ietekmes novērtēšanu. Ja ietekmes novērtējums netiks veikts, ceļvedī ir paskaidroti iemesli.

No ceļvežiem ieinteresētās personas var uzzināt par Komisijas darbu un laicīgi paust savu viedokli. Tie arī ļauj tām plānot un organizēt savu dalību sabiedriskajā apspriešanā.

Komisijai jāsagatavo ceļveži iniciatīvām, kurām varētu būt tieša un būtiska ietekme uz ekonomiku, sabiedrību vai vidi, piemēram:

  • tiesību aktu priekšlikumiem;
  • neleģislatīvām iniciatīvām (baltajām grāmatām, rīcības plāniem, finanšu programmām, starptautisku nolīgumu apspriešanas pamatnostādnēm);
  • īstenošanas pasākumiem un deleģētajiem aktiem.

Ceļvedis un ietekmes novērtējums nav vajadzīgs iniciatīvām, kurām nevarētu būt būtiska tieša ietekme.

Lai saņemtu e-pastus ar informāciju par jauniem rīcības plāniem un sabiedriskajām apspriešanām, abonējiet paziņojumus vietnē “Eiropas Komisija darbā”. Savukārt, ja pārstāvat tādu organizāciju vai esat tāda pašnodarbināta persona, kuras darbība ietekmē politiku un lēmumu pieņemšanu ES iestādēs, reģistrējieties ES pārredzamības reģistrā.

Varat arī sekot mūsu RSS plūsmai.RSS ikona