Naršymo kelias

Papildomos priemonės

Planuojami poveikio vertinimai. Veiksmų planai. Poveikio vertinimas

Veiksmų planai

Veiksmų planuose pirmą kartą aprašomos planuojamos Komisijos iniciatyvos. Juose apibūdinama problema, kurią siekiama spręsti iniciatyva, ir galimi politikos variantai. Juose taip pat apžvelgiami įvairūs numatomi iniciatyvos plėtojimo etapai, įskaitant konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis ir poveikio vertinimo darbus. Jei poveikio vertinimas atliekamas nebus, veiksmų plane paaiškinamos priežastys.

Veiksmų planais suinteresuotosios šalys yra informuojamos apie Komisijos darbą ir gali pateikti pastabų ankstyvuoju etapu. Be to, jos gali planuoti ir organizuoti savo dalyvavimą viešose konsultacijose.

Reikalaujama pateikti tų Komisijos iniciatyvų, kurios gali daryti didelį tiesioginį ekonominį arba socialinį poveikį arba poveikį aplinkai, veiksmų planus, įskaitant:

  • teisės aktų pasiūlymus,
  • ne teisėkūros iniciatyvas (baltąsias knygas, veiksmų planus, finansines programas, derybų dėl tarptautinių susitarimų gaires),
  • įgyvendinimo priemones ir deleguotuosius teisės aktus.

Tų iniciatyvų, kurios neturėtų daryti didelio tiesioginio poveikio, atveju veiksmų planų arba poveikio vertinimų pateikti nereikalaujama.

Jei norite gauti e. paštu pranešimus apie naujus planus ar viešas konsultacijas, juos užsiprenumeruokite puslapyje „Komisijos darbas – Pranešimai“, o jeigu atstovaujate organizacijai ar esate savarankiškai dirbantis asmuo ir jūsų veikla turi įtakos ES institucijų vykdomai politikai ir sprendimų priėmimo procesams, užsiregistruokite ES skaidrumo registre.

Taip pat galite gauti mūsų naujienas sklaidos (RSS) kanalu. RSS piktograma