Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

Measúnuithe tionchair atá beartaithe – 'Treochláir' – Measúnú Tionchair

Treochláir

Is sna dtreochláir a thugtar an chéad tuairisc ar na tionscnaimh atá beartaithe ag an gCoimisiún. Mínítear iontu an fhadhb ar a bhfuil an tionscnamh dírithe agus na roghanna beartais atá ann. Tugtar léargas iontu freisin ar na céimeanna éagsúla atá beartaithe i bhforás an tionscnaimh, comhairliúchán leis na páirtithe leasmhara agus obair ar an measúnú tionchair san áireamh. Mura mbíonn measúnú tionchair le déanamh, mínítear sa treochlár cén fáth.

A bhuí le treochláir, bíonn na páirtithe leasmhara ar an eolas faoi obair an Choimisiúin agus is féidir leo tráchtanna a chur isteach ag céim luath sa phróiseas. Cuireann treochláir ar chumas na ndreamanna sin pleanáil a dhéanamh freisin agus iad féin a eagrú don chomhairliúchán poiblí.

Bíonn treochláir ag teastáil i gcás tionscnamh ón gCoimisiún a bhféadfadh iarmhairtí suntasacha eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil a bheith ag baint leo. Is é sin:

  • tograí reachtacha
  • tionscnaimh neamhreachtacha (páipéir bhána, pleananna gníomhaíochta, cláir airgeadais, treoirlínte caibidlíochta do chomhaontuithe idirnáisiúnta)
  • bearta cur chun feidhme agus gníomhartha tarmligthe

Ní bhíonn treochlár ná measúnú tionchair de dhíth i gcás tionscamh nach meastar go mbeidh tionchar díreach suntasach acu.

Le fógra ríomhphoist a fháil maidir le treochláir agus/nó comhairliúcháin phoiblí nua, liostáil leis an leathanach An Coimisiún i mbun oibre – Fógraí nó, más ionadaí thú thar ceann eagraíochta nó más duine féinfhostaithe thú a thugann faoi ghníomhaíochtaí a imríonn tionchar ar phróisis chinnteoireachta agus próisis déanta beartais institiúidí an AE, liostáil le Clár Trédhearcachta an AE.

Nó lean ár bhFotha RSS Deilbhín RSS