Lisätyökalut

Vaikutusarvioinnit – toteutussuunnitelmat

Toteutussuunnitelmat

Komission suunnittelemia lainsäädäntöaloitteita kuvataan nk. toteutussuunnitelmissa (roadmaps). Niissä selostetaan ongelma, joka toimen avulla on tarkoitus ratkaista, ja tarkastellaan mahdollisia toimintavaihtoehtoja. Toteutussuunnitelmassa annetaan myös yleiskuva lainsäädäntöaloitteen kehittämisen eri vaiheista, joihin kuuluvat mm. sidosryhmien kuuleminen ja vaikutusarvioinnit. Jos vaikutusarviointia ei tehdä, tämän päätöksen syyt perustellaan toteutussuunnitelmassa.

Toteutussuunnitelmien avulla sidosryhmät saavat tietoa komission työskentelystä ja voivat antaa sitä koskevaa palautetta jo varhaisessa vaiheessa. Niiden avulla sidosryhmät voivat myös suunnitella osallistumisensa julkisiin kuulemisiin.

Toteutussuunnitelmat on laadittava komission aloitteista, joilla on merkittäviä ja välittömiä taloudellisia, yhteiskunnallisia tai ympäristövaikutuksia. Näihin kuuluvat muun muassa:

  • lainsäädäntöehdotukset
  • muut kuin lainsäädäntöaloitteet (esimerkiksi valkoiset kirjat, toimintasuunnitelmat, rahoitusohjelmat, kansainvälisiä sopimuksia koskevat neuvotteluohjeet)
  • täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset.

Jos aloitteella ei odoteta olevan merkittäviä suoria vaikutuksia, siitä ei tarvitse laatia toteutussuunnitelmaa tai vaikutusarviointia.

Jos haluat saada sähköpostitse ilmoitukset uusista toimintasuunnitelmista ja/tai julkisista kuulemisista, tilaa Komission työ -syöte. Jos edustat jotain organisaatiota tai olet itsenäinen ammatinharjoittaja ja osallistut toimintaan, jolla pyritään vaikuttamaan EU:n toimielinten politiikkaan tai päätöksentekoon, rekisteröidy EU:n avoimuusrekisteriin.

Voit myös tilata RSS-syötteen RSS-painike