Flere værktøjer

Planlagte konsekvensanalyser – "Køreplaner" – Konsekvensanalyse

Køreplaner

Køreplaner indeholder en første beskrivelse af Kommissionens planlagte initiativer. De beskriver problemet, som initiativet skal tage hånd om, og mulige politiske løsninger. De giver også et overblik over de forskellige planlagte faser i udviklingen af initiativet, som bl.a. høring af interesserede parter og konsekvensanalyser. Hvis der ikke skal gennemføres nogen konsekvensanalyse, indeholder køreplanen en begrundelse herfor.

Køreplaner giver interesserede parter mulighed for at holde sig orienterede om Kommissionens arbejde og komme med input på et tidligt stadie. De giver dem også mulighed for at planlægge og organisere deres deltagelse i den offentlige høring.

Kommissionen har pligt til at udarbejde køreplaner for initiativer, som kan have væsentlige økonomiske, sociale eller miljømæssige konsekvenser, heriblandt:

  • lovforslag
  • ikkelovgivningsmæssige initiativer (hvidbøger, handlingsplaner, finansielle programmer, forhandlingsretningslinjer for internationale aftaler)
  • gennemførelsesforanstaltninger og delegerede retsakter

Det er ikke nødvendigt at udarbejde køreplaner og konsekvensanalyser for initiativer, som ikke forventes at have væsentlige direkte konsekvenser.

For at modtage e-mails med nye køreplaner og/eller offentlige høringer kan du tilmelde dig Sådan arbejder Kommissionen – Meddelelser, eller hvis du repræsenterer en organisation eller er selvstændig og udfører aktiviteter, der påvirker politik- og beslutningsprocesserne i EU-institutionerne, kan du tilmelde dig EU's Åbenhedsregister.

Du kan også følge vores RSS-feed.RSS-logo