Další nástroje

Připravovaná posouzení dopadů – „Plány“ – Posouzení dopadů

Plány

Plány obsahují první popis iniciativ, které Komise připravuje. Popisují problém, kterým se chce daná iniciativa zabývat, a možná politická řešení. Rovněž poskytují přehled jednotlivých fází vývoje iniciativy, včetně konzultace se zúčastněnými stranami a posouzení dopadů. V případě, že posouzení dopadů nebude provedeno, plán vysvětluje důvod.

Díky plánům mají zúčastněné strany přehled o činnosti Komise a mohou již v rané fázi předkládat své připomínky. Také se mohou připravit na účast ve veřejných konzultacích.

Plány se vyžadují u těch iniciativ Komise, které mohou mít významné hospodářské, sociální nebo environmentální dopady, například u:

  • legislativních návrhů
  • nelegislativních iniciativ (bílé knihy, akční plány, finanční programy, hlavní směry vyjednávání mezinárodních dohod)
  • prováděcích opatření a aktů v přenesené pravomoci

U iniciativ, u kterých se nepředpokládá, že by měly větší přímý dopad, se nemusí vytvářet plány ani provádět posouzení dopadu.

Pokud chcete být e-mailem upozorňováni na nové iniciativy nebo veřejné konzultace, přihlaste se k odběru zpráv ze stránek „Činnost Komise – Oznámení“. Pokud zastupujete nějakou organizaci nebo jste osoba samostatně výdělečná činná a působíte v oblasti, která má vliv na politiku a rozhodovací proces v orgánech a institucích EU, zaregistrujte se v rejstříku transparentnosti EU.

Nebo sledujte náš kanál RSS Ikona RSS