Dodatna orodja

Smernice za posvetovanje z deležniki

Javno posvetovanje o smernicah Komisije za posvetovanje z deležniki

Namen posvetovanja

Posvetovanja z deležniki pripomorejo k temu, da je zakonodaja EU pregledna, ciljno usmerjena in razumljiva. Posvetovanja z deležniki so zapisana v temeljnih pogodbah. Skupaj z oceno učinka, vrednotenjem in ekspertizo so ključno orodje za pregledno in informirano pripravo politike. Omogočajo sprejemati ukrepe, ki upoštevajo načelo sorazmernosti in subsidiarnosti ter temeljijo na preverjenih dejstvih, izkušnjah in mnenju vseh, ki jih posamezna politika zadeva in sodelujejo pri njenem izvajanju. Komisija vodi obsežna posvetovanja v vseh fazah sprejemanja politike, pri čemer upošteva načelo odprtosti in preglednosti ter minimalne standarde, ki na splošno veljajo za primerne in ustrezajo mednarodni najboljši praksi. V zadnjih petih letih je pripravila več kot 500 javnih posvetovanj z deležniki, ki jih je objavila na spletni strani „Vaš glas v Evropi “.

Smernice se uporabljajo predvsem za posvetovanja, ki potekajo pri pripravi politike (novih politik, programov financiranja, zakonodajnih predlogov, delegiranih in izvedbenih aktov, in sicer skupaj z oceno učinka ali brez nje). Uporabljajo se tudi za posvetovanja, izvedena v okviru vrednotenja uspešnosti ukrepov Komisije. Ponujajo nasvet in pomoč pri vseh vidikih izvajanja posvetovanja, od opredelitve namena posvetovanja do vrednotenja opravljenega posvetovanja.

Smernice so sicer namenjene interni rabi služb Komisije, toda mnenje deležnikov je bistvenega pomena za kakovostno pripravo posvetovanja. Komisija zato vabi deležnike, da sodelujejo v tem posvetovanju.

Področje

Institucionalne zadeve

Posvetovalno obdobje

Od 18. 6. 2014 do 30. 9. 2014. The consultation is closed.

Dokument o posvetovanju in vprašalnik

Spremni dokument o posvetovanju je dostopen tukajpdf(332 kB).

Kako predložiti prispevek

Izpolnjeni vprašalnik pošljite:

  • ali izpolnite spletni vprašalnik tukaj.
  • po elektronski pošti na e-naslov, naveden v kontaktnih podatkih,
  • z navadno pošto na poštni naslov, naveden v kontaktnih podatkih

Na vprašanja lahko odgovarjate v kateremkoli od 24 uradnih jezikov EU. Odgovore bomo morda objavili v jeziku, v katerem odgovarjate. Odgovore organizacij, ki niso vpisane v register za preglednost, bomo objavili ločeno. Registracija je možna tudi zdaj.

Vaše prispevke bomo objavili na tej spletni strani. Prispevke, pri katerih bo jasno označeno „objava anonimno‟, bomo objavili brez osebnih podatkov.

Prispevkov, pri katerih bo označeno „objava ni dovoljena‟, ne bomo objavili. Več o tem, kako obravnavamo vaše osebne podatke in prispevke, lahko preberete v posebni izjavi o varstvu podatkov, priloženi temu posvetovanju.

Kontaktni podatki

Pristojna služba: Evropska komisija, Generalni sekretariat, enota SG C4 (Delovni program in posvetovanje z deležniki)

E-poštni predal: SG-STAKEHOLDER-GUIDELINES-CONSULTATION@EC.EUROPA.EU

Poštni naslov:
Evropska komisija
Secretariat-General – Unit SG C4 – "Work Programme and Stakeholder Consultation"
BERL 7/16
1049 Bruxelles/Brussel
Belgija

Prikaz prispevkov

Please click here to view the contributions received.

Organizacije vabimo, da v interesu preglednosti javno objavijo ustrezne podatke o sebi, tako da se vpišejo v register za preglednost ter sprejmejo njegov kodeks ravnanja. Če organizacija ni vpisana v registru, bomo njen prispevek objavili posebej.

Nadaljnji koraki

Po zaključku posvetovanja bo Evropska komisija analizirala in obdelala prejete odgovore. Na podlagi rezultatov javnega posvetovanja bo Komisija pripravila končno različico smernic za posvetovanje z deležniki in jih objavila na spletišču Europa.

Referenčni dokumenti in druga podobna posvetovanja

Javno posvetovanje se izvaja vzporedno s posvetovanjem o reviziji smernic Komisije za ocenjevanje učinka, objavljenim tukaj.