Alte instrumente

Orientări privind consultarea părților interesate

Consultare publică privind orientările Comisiei pentru consultarea părților interesate

Obiectivul consultării

Prin consultarea părților interesate, elaborarea legislației UE devine mai transparentă, mai bine orientată și coerentă. Acest principiu este consacrat în tratate. Consultările - împreună cu evaluările impactului, alte evaluări și expertiza - reprezintă un instrument esențial pentru un proces de elaborare a politicilor transparent și fundamentat. Acestea permit luarea unor decizii care respectă principiile proporționalității și subsidiarității și care se bazează pe dovezi, experiențe și puncte de vedere ale persoanelor afectate de politici și implicate în punerea lor în aplicare. În fiecare etapă a ciclului de elaborare a politicilor, Comisia organizează consultări pe scară largă, respectând principiile deschiderii și transparenței și aplicând standarde minime care sunt considerate, în general, ca fiind adecvate și conforme cu cele mai bune practici la nivel internațional. În ultimii cinci ani, părțile interesate au fost invitate să se exprime prin intermediul a peste 500 de consultări deschise, publicate pe site-ul „Vocea ta în Europa”.

Orientările se concentrează pe consultările desfășurate în contextul elaborării de politici (politici noi, programe de cheltuieli, propuneri legislative, acte delegate și de punere în aplicare — cu sau fără o evaluare a impactului). Orientările se aplică, de asemenea, consultărilor organizate în cadrul evaluărilor. Ele oferă consiliere și sprijin privind toate aspectele legate de desfășurarea consultărilor, de la definirea obiectivelor consultării la evaluarea exercițiului de consultare.

Cu toate că aceste orientări sunt destinate exclusiv uzului intern al Comisiei, contribuțiile părților interesate constituie un element esențial pentru garantarea calității produsului final. Prin urmare, Comisia încurajează părțile interesate să participe la această consultare.

Domenii

Afaceri instituționale

Perioada de consultare

De la 18/6/2014 la 30/9/2014. The consultation is closed.

Documentul și chestionarul de consultare

Documentul de consultare care îl însoțește poate fi găsit aicipdf(332 kB).

Cum ne puteți trimite contribuția

Ne puteți trimite contribuția:

  • on-line (accesați chestionarul aici)
  • prin e-mail, la adresa menționată în secțiunea „Date de contact”
  • la adresa poștală indicată în aceeași secțiune.

Puteți răspunde în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE. Răspunsul poate fi publicat în limba în care a fost redactat. Răspunsurile primite din partea organizațiilor care nu sunt înscrise în Registrul de transparență vor fi publicate separat. Vă puteți înscrie aici.

Contribuțiile vor fi publicate pe acest site. Răspunsurile semnalate în mod clar ca fiind anonime vor fi tratate ca atare și vor fi publicate fără informațiile cu caracter personal.

Răspunsurile pentru care respondenții nu autorizează publicarea nu vor fi publicate. Vă rugăm să citiți declarația de confidențialitate specifică anexată prezentei consultări pentru informații asupra modului în care vor fi tratate datele cu caracter personal și contribuția dumneavoastră.

Date de contact

Serviciul responsabil: Comisia Europeană, Secretariatul General, Unitatea SG C 4 — „Program de lucru și consultarea părților interesate”

E-mail: SG-STAKEHOLDER-GUIDELINES-CONSULTATION@EC.EUROPA.EU

Adresă poștală:
Comisia Europeană
Secretariatul General, Unitatea SG C 4 — „Program de lucru și consultarea părților interesate”
BERL 7/16
B-1049 Bruxelles
Belgia

Accesarea răspunsurilor primite

Please click here to view the contributions received.

Pentru a asigura transparența, organizațiile sunt invitate să ofere publicului informații relevante în ceea ce le privește, înscriindu-se în Registrul de transparență și acceptând Codul de conduită aferent. În cazul în care organizația nu este înregistrată, contribuția sa va fi publicată separat de cele ale organizațiilor înscrise în Registru.

Următoarele etape

După încheierea consultării publice, Comisia va analiza și va prelucra răspunsurile primite. Pe baza rezultatelor consultării publice, Comisia va finaliza orientările privind consultarea părților interesatei și le va publica pe site-ul Europa.

Documente de referință, consultări conexe și alte documente

În paralel, are loc o consultare publică cu privire la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluarea impactului, care poate fi accesată aici.