További eszközök

Iránymutatások az érdekelt felekkel folytatott konzultációkhoz

Nyilvános konzultáció az érdekelt felekkel folytatott konzultációkra vonatkozó iránymutatásokról

A konzultáció célja

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk hozzájárulnak ahhoz, hogy az uniós jogalkotás átlátható, célravezető és következetes legyen. Az uniós szerződések konzultációs kötelezettséget írnak elő a Bizottság számára. A konzultáció – a hatásvizsgálat, az értékelés és a szakértői vélemény mellett – fontos eszköze az átlátható és megalapozott szakpolitikai döntéshozatalnak. Az érdekeltek véleményének kikérésével elő lehet segíteni, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek összhangban állnak az arányosság és a szubszidiaritás elvével, továbbá tényeken, valamint az adott szakpolitika által érintett felek, illetve az intézkedések végrehajtásában részt vevő szereplők tapasztalatain és véleményén alapulnak. A Bizottság – a nyitottság és az átláthatóság elvével összhangban – a szakpolitikai döntéshozatal minden egyes szakaszában széles körű konzultációt folytat, melynek során szem előtt tartja az általánosan elfogadott és a bevált nemzetközi gyakorlatnak megfelelő minimumkövetelményeket. Az elmúlt öt évben több mint 500 nyilvános konzultációra került sor az érdekelt felek véleményének kikérése végett. A konzultációkat a Bizottság „Az Ön hangja Európában” elnevezésű honlapon teszi közzé.

Az iránymutatások középpontjában azok a konzultációk állnak, amelyeket a Bizottság a szakpolitika-előkészítő munka (új szakpolitikák, [kiadási] programok, jogalkotási javaslatok, végrehajtási aktusok és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatásvizsgálattal vagy anélkül történő kidolgozása) során folytat le. Alkalmazási körük az értékelésekhez kapcsolódó konzultációkra is kiterjed. Az iránymutatások célja, hogy a konzultációk lefolytatásának minden vetületével kapcsolatban tanáccsal szolgáljanak és segítséget nyújtsanak, a konzultáció céljainak meghatározásától kezdve egészen a konzultáció eredményességének kiértékeléséig.

Jóllehet az iránymutatásokat a Bizottság kizárólag belső használatra szánja, az érdekelt felek véleményének kikérése lényeges elemét képezi a minőség biztosítását célzó folyamatnak. A Bizottság ezért arra kéri az érdekelt feleket, hogy vegyenek részt ebben a konzultációban.

Szakpolitikai terület

Intézményi ügyek

A konzultáció időtartama

2014.06.18-tól 2014.09.30-ig. The consultation is closed.

Konzultációs dokumentum és kérdőív

A kapcsolódó konzultációs dokumentumot itt lehet megtekintenipdf(332 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai .

Hogyan lehet részt venni a konzultációban?

A kitöltött kérdőívet el lehet küldeni:

  • interneten, az online űrlap kitöltésével;
  • e-mailben az „Elérhetőség” rovatban megadott funkcionális postafiókba;
  • postai küldeményben az ugyanazon rovatban megadott postacímre.

A kérdőívet az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén ki lehet tölteni. Előfordulhat, hogy a beérkezett válaszokat azon a nyelven tesszük közzé, amelyen a résztvevők beküldik őket. Az átláthatósági nyilvántartásban nem szereplő szervezetek válaszait a regisztrált szervezetek válaszaitól elkülönítve tesszük közzé. Ha regisztrálni szeretné szervezetét az átláthatósági nyilvántartásban, azt itt teheti meg.

A benyújtott válaszokat közzé fogjuk tenni ezen a honlapon. Ha a válaszadó egyértelműen jelzi, hogy csak névtelen közzétételhez járul hozzá, válaszait a személyes adatok, illetve a szervezetre vonatkozó adatok nélkül tesszük közzé.

A válaszokat csakis a válaszadó hozzájárulásával tesszük közzé. Kérjük, olvassa el a kérdőívhez csatolt adatvédelmi nyilatkozatot, amelyben tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük személyes adatait és válaszait.

Elérhetőség

Felelős szervezeti egység: Európai Bizottság, Főtitkárság, SG C4. csoport – „Munkaprogram és konzultáció az érdekelt felekkel”

Funkcionális postafiók: SG-STAKEHOLDER-GUIDELINES-CONSULTATION@EC.EUROPA.EU

Postacím:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C4 – "Work Programme and Stakeholder Consultation"
BERL 7/16
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

Beérkezett válaszok

Please click here Az előző linken elérhető szöveg fordításai  to view the contributions received.

Az átláthatóság biztosítása és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében a konzultációban részt vevő szervezeteket felkérjük, hogy regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban, és fogadják el a vonatkozó magatartási kódexet. Ha a szervezet nem regisztrálja magát a nyilvántartásban, az általa beküldött válaszokat, észrevételeket és megjegyzéseket a regisztrált szervezetek által kitöltött kérdőívektől elkülönítve tesszük közzé.

A következő lépések

A nyilvános konzultáció lezárulta után a Bizottság feldolgozza és elemzi a beérkezett válaszokat. A nyilvános konzultáció eredménye alapján a Bizottság véglegesíteni fogja az érdekelt felekkel folytatott konzultációkra vonatkozó iránymutatásait, és közzéteszi a dokumentumot az Europa portálon.

Referenciaanyagok és a témához kapcsolódó egyéb konzultációk

A jelen konzultációval párhuzamosan a Bizottság a hatásvizsgálati iránymutatások felülvizsgálatának témájában is indított konzultációt, amely itt érhető el Az előző linken elérhető szöveg fordításai .