Flere værktøjer

Retningslinjer for høring af interesserede parter

Offentlig høring om Kommissionens retningslinjer for høring af interesserede parter

Formål med høringen

Høringer af interesserede parter hjælper med til at gøre lovgivningsproceduren i EU mere gennemsigtig, målrettet og konsekvent. Det er fastlagt i traktaterne. Høringer er - sammen med konsekvensanalyser, evalueringer og ekspertise - et vigtig værktøj for gennemsigtig og velinformeret beslutningstagning. De hjælper med at træffe beslutninger, som overholder nærheds- og proportionalitetsprincipperne, og som bygger på dokumentation, erfaringer og synspunkter fra de grupper, som er er berørt af politikkerne og involveret i deres gennemførelse. Kommissionen foretager brede høringer i hver fase af den politiske cyklus under overholdelse af principperne om åbenhed og gennemsigtighed og de minimumsstandarder, som generelt anerkendes som passende og i tråd med bedste internationale praksis. I løbet af de seneste fem år er der indledt over 500 åbne høringer, som er blevet offentliggjort på hjemmesiden "Kom til orde i Europa".

Retningslinjerne fokuserer på høringer, som gennemføres i forberedelsesfasen (for nye politikker, (udgifts)programmer, lovgivningsforslag, delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter – med eller uden konsekvensanalyse). De gælder også for høringer i forbindelse med evalueringer. De sikrer rådgivning og støtte i forbindelse med alle aspekter af gennemførelsen af høringer fra fastlæggelsen af målet med høringen til evalueringen af høringsprocessen.

Retningslinjerne er kun til intern brug i Kommissionen, men det er vigtigt at inddrage interesserede parter for at sikre et endeligt produkt af høj kvalitet. Derfor opfordrer Kommissionen interesserede parter til at deltage i høringen.

Politikområder

Institutionelle spørgsmål

Høringsperiode

Fra 18.6.2014 til 30.9.2014. The consultation is closed.

Høringsdokument og spørgeskema

Det tilhørende høringsdokument findes herpdf(332 kB) Vælg oversættelse af det forrige link .

Sådan afgiver du dit bidrag

Dit bidrag skal sendes enten:

  • eller online ved at udfylde onlineskemaet.
  • pr. e-mail til den funktionelle mailboks, som findes under "Kontaktoplysninger"
  • med almindelig post til adressen i samme afsnit

Du kan svare på alle EU's 24 officielle sprog. Svaret kan offentliggøres på det sprog, det er indsendt på. Svar fra organisationer, som ikke er registreret i åbenhedsregistret, vil blive offentliggjort særskilt. Du kan registrere din organisation her.

Bidragene offentliggøres her på websitet. Bidrag, der tydeligt er påtegnet med "fortroligt", vil blive behandlet som sådan og vil ikke blive offentliggjort.

Indlæg, der er mærket "Ikke til offentliggørelse", vil blive behandlet som sådan og vil ikke blive offentliggjort. I den erklæring om databeskyttelse, som er vedlagt høringen, kan du læse, hvordan dine personoplysninger og bidrag vil blive behandlet.

Kontaktoplysninger

Ansvarlig tjenestegren: Europa-Kommissionen, Generalsekretariatet, Kontor SG C4 – "Arbejdsprogram og høring af berørte parter"

Funktionel mailboks: SG-STAKEHOLDER-GUIDELINES-CONSULTATION@EC.EUROPA.EU

Postadresse:
Europa-Kommissionen
Europa-Kommissionen, Generalsekretariatet – Kontor SG C4 – "Arbejdsprogram og høring af berørte parter"
BERL 7/16
1049 Bruxelles
Belgien

Se bidragene

Please click here Vælg oversættelse af det forrige link  to view the contributions received.

For at sikre åbenhed opfordres organisationerne til at give offentligheden den relevante information om sig selv ved at registrere sig i åbenhedsregisteret og skrive under på dets adfærdskodeks. Bidrag fra organisationer, der ikke er registreret, offentliggøres særskilt fra bidragene fra registrerede organisationer.

De næste skridt

Når den offentlige høring er slut, vil Kommissionen analysere og behandle bidragene. På grundlag af resultaterne af den offentlige høring vil Kommissionen færdiggøre retningslinjerne for høring af interesserede parter og offentliggøre dem på Europa-websitet.

Referencedokumenter og andre relevante høringer

Der gennemføres samtidig en høring om Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser, som kan findes her Vælg oversættelse af det forrige link .