Konsekvensbedömning

Innan EU-kommissionen föreslår ett nytt initiativ gör man en konsekvensbedömning för att utvärdera behovet av åtgärder och de olika alternativens möjliga ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.

Konsekvensbedömningar utarbetas för initiativ som kan ha stor inverkan på ekonomin, samhället eller miljön, bland annat

  • lagförslag
  • andra initiativ (t.ex. vitböcker, handlingsplaner, finansieringsprogram och förhandlingsriktlinjer för internationella avtal) där man definierar kommande strategier
  • genomförandeakter och delegerade akter.

Information om planerade konsekvensbedömningar finns i de inledande konsekvensbedömningarna. Berörda parter rådfrågas om alla viktiga aspekter i konsekvensbedömningarna under arbetets gång.

De senaste riktlinjerna om bättre lagstiftning (2015) hjälper kommissionens avdelningar när de ska göra konsekvensbedömningar. Riktlinjerna åtföljs av en verktygslåda med kompletterande råd om särskilda delar av bedömningarna.

Alla utkast till konsekvensbedömningar kvalitetsgranskas av nämnden för lagstiftningskontroll (som ersatte konsekvensbedömningsnämnden den 1 juli 2015). I regel krävs ett positivt yttrande från nämnden för att ett initiativ med en konsekvensbedömning ska kunna antas av kommissionen. Nämndens yttranden publiceras tillsammans med den slutliga konsekvensbedömningen och det antagna förslaget.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Nyckeldokument
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?