Ocena skutków

Zanim Komisja Europejska zaproponuje nową inicjatywę, ocenia konieczność podjęcia przez UE działań w danej dziedzinie oraz potencjalne skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe alternatywnych wariantów polityki. W tym celu opracowuje tzw. ocenę skutków.

Oceny skutków sporządza się w przypadku inicjatyw Komisji, które mają mieć znaczące skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Do tych inicjatyw należą:

  • wnioski ustawodawcze
  • inicjatywy nieustawodawcze (białe księgi, plany działania, programy finansowe, wytyczne negocjacyjne dotyczące umów międzynarodowych), które mają być podstawą dla przyszłych strategii
  • akty wykonawcze i akty delegowane.

Informacja o planowanych ocenach skutków jest zamieszczana we wstępnych ocenach skutków. W odniesieniu do wszystkich kluczowych aspektów oceny skutków prowadzone są konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Najnowsze wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa (2015 r.) zawierają instrukcje dla służb Komisji dotyczące sposobu przeprowadzania ocen skutków. Uzupełnieniem dla instrukcji są dodatkowe materiały, które zawierają wskazówki dla pracowników Komisji na temat konkretnych elementów oceny.

Wszystkie projekty sprawozdań z oceny skutków muszą być przedkładane do kontroli jakości Radzie ds. Kontroli Regulacyjnej (która 1 lipca 2015 r. zastąpiła Radę ds. Ocen Skutków). Aby prace nad inicjatywą, w przypadku której przeprowadzana jest ocena skutków, mogły być kontynuowane, zasadniczo musi ona uzyskać pozytywną opinię tej rady. Opinie Rady ds. Kontroli Regulacyjnej są publikowane wraz z końcowym sprawozdaniem z oceny skutków i wnioskiem legislacyjnym w momencie jego przyjęcia.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Kluczowe dokumenty
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?