Effectbeoordeling

Voordat de Europese Commissie een wetsvoorstel doet, evalueert het de noodzaak van EU-maatregelen en, door middel van een effectbeoordeling, ook de mogelijke economische, sociale en milieugevolgen van de verschillende opties.

Een effectbeoordeling is verplicht voor Commissie-initiatieven waarvan aanzienlijke economische, sociale en milieugevolgen worden verwacht. Het kan gaan om:

  • wetgevingsvoorstellen
  • niet-wetgevende initiatieven (bijv. witboeken, actieplannen, financiële programma’s, onderhandelingsrichtsnoeren voor internationale overeenkomsten) waarin toekomstig beleid wordt uitgestippeld
  • uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen.

De geplande effectbeoordelingen worden bekendgemaakt via de zogenaamde aanvangseffectbeoordelingen. De belanghebbenden worden geraadpleegd over alle belangrijke aspecten van de effectbeoordeling.

In de nieuwste richtsnoeren voor betere regelgeving (2015) staat hoe de Commissie een effectbeoordeling moet aanpakken. Daar hoort ook een toolbox bij die de medewerkers van de Commissie extra ondersteuning biedt bij bepaalde aspecten van zo'n effecteboordeling.

Alle ontwerp-effectbeoordelingen moeten worden doorgelicht door de Raad voor regelgevingstoetsing (sinds 1 juli 2015 de opvolger van de Raad voor effectbeoordeling). In beginsel moet een voorstel van tafel als deze Raad geen positief advies geeft. De adviezen van de Raad voor regelgevingstoetsing worden samen met de definitieve effectbeoordeling en het voorstel op het moment van goedkeuring gepubliceerd.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 
Belangrijke documenten
Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?