Dodatni alati

Ocjena učinka

Ocjena učinka

Prije nego što predloži novu inicijativu, Europska komisija procjenjuje moguće gospodarske, socijalne i ekološke posljedice.

Ocjenom učinka donositeljima odluka daje se uvid u potrebu za djelovanjem EU-a te u prednosti i nedostatke alternativnih političkih odluka. Njome se može ustanoviti i da djelovanje na razini EU-a nije potrebno.

Ocjene učinka pripremaju se za inicijative Komisije za koje se očekuje da će imati znatne izravne gospodarske, socijalne ili ekološke učinke. To mogu biti:

  • zakonodavni prijedlozi
  • nezakonodavne inicijative (bijele knjige, akcijski planovi, programi financiranja, pregovaračke smjernice za međunarodne sporazume) kojima se definiraju buduće politike
  • provedbene mjere i delegirani akti.

Javnost se o planiranim ocjenama učinka obavješćuje putem takozvanih planova djelovanja.

Dionici su uključeni u savjetovanja u svim ključnim područjima ocjene učinka, a završna izvješća o ocjeni učinka dostupna su javnosti.