Procjena učinka

Prije nego što predloži novu inicijativu, Europska komisija na temelju procjene učinka procjenjuje je li potrebno djelovanje EU-a i moguće gospodarske, socijalne i ekološke učinke alternativnih mogućnosti politika.

Procjene učinka pripremaju se za inicijative Komisije za koje se očekuje da će imati znatne gospodarske, socijalne ili ekološke učinke. To mogu biti:

  • zakonodavni prijedlozi
  • nezakonodavne inicijative (npr. bijele knjige, akcijski planovi, programi financiranja, pregovaračke smjernice za međunarodne sporazume) kojima se definiraju buduće politike
  • provedbeni i delegirani akti.

Javnost se o planiranim procjenama učinka obavješćuje u početnoj procjeni učinka. Dionici su uključeni u savjetovanja u svim ključnim područjima procjene učinka za vrijeme njezine pripreme.

Najnovije smjernice za bolju regulativu (2015.) sadržavaju upute o tome kako službe Komisije provode procjene učinka. Smjernice su dopunjene popratnim materijalima koji su osoblju Komisije dodatne upute pri izradi posebnih elemenata procjene učinka.

Svaki nacrt izvješća o procjeni učinka potrebno je radi provjere kvalitete poslati Odboru za nadzor regulative (koji je 1. srpnja 2015. zamijenio Odbor za procjenu učinka). U načelu se inicijative s procjenom učinka provode tek nakon pozitivnog mišljenja Odbora. Mišljenja Odbora za nadzor regulative objavljuju se zajedno sa završnim izvješćem o procjeni učinka i prijedlogom inicijative u vrijeme donošenja prijedloga.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent send this page to a friend print this page

 
Key documents
Help us improve

Find what you wanted?

Yes No

What were you looking for?

Any suggestions?