Vaikutustenarviointi

Ennen kuin EU ehdottaa uutta aloitetta, se tekee vaikutustenarvioinnin. Siinä se tarkastelee, onko tarpeen toimia EU:n tasolla ja mitä mahdollisia taloudellisia ja sosiaalisia sekä ympäristövaikutuksia eri vaihtoehdoilla on.

Vaikutustenarviointi on laadittava kaikista komission aloitteista, joilla odotetaan olevan merkittäviä ja välittömiä taloudellisia, yhteiskunnallisia tai ympäristövaikutuksia. Näihin aloitteisiin kuuluvat muun muassa:

  • lainsäädäntöehdotukset
  • muut kuin lainsäädäntöaloitteet (esimerkiksi valkoiset kirjat, toimintasuunnitelmat, rahoitusohjelmat, kansainvälisiä sopimuksia koskevat neuvotteluohjeet), joissa määritellään tulevaa politiikkaa
  • täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset.

Suunnitelluista vaikutustenarvioinneista tiedotetaan alustavissa vaikutustenarvioinneissa. Sidosryhmiä kuullaan vaikutustenarviointiohjelman valmistelun aikana kaikista sen ydinkohdista.

Uusissa paremman sääntelyn suuntaviivoissa (2015) opastetaan komission yksiköitä vaikutustenarviointien toteuttamisessa. Suuntaviivoihin liittyy välineistö, jossa on lisäohjeistusta vaikutustenarvioinnin eri osista.

Vaikutustenarviointiraportin luonnos on aina toimitettava sääntelyntarkastelulautakunnalle (RSB), joka valvoo niiden laatua. (Sääntelyntarkastelulautakunta korvaa 1.7.2015 alkaen vaikutustenarviointilautakunnan.) Lautakunnan myönteinen lausunto on periaatteessa välttämätön, jotta sellaisen aloitteen, johon liittyy vaikutustenarviointi, käsittely voi edetä. Sääntelyntarkastelulautakunnan lausunto julkaistaan yhdessä lopullisen vaikutustenarviointiraportin kanssa, kun aloite hyväksytään.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Keskeiset asiakirjat
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.