Konsekvensanalyse

Inden Kommissionen foreslår et nyt initiativ, vurderer den behovet for et EU-tiltag og de potentielle økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser af alternative politiske muligheder i en konsekvensanalyse.

Der udarbejdes konsekvensanalyser for Kommissionens initiativer, som forventes at have væsentlige økonomiske, sociale eller miljømæssige konsekvenser. Det omfatter bl.a.:

  • lovforslag
  • ikkelovgivningsmæssige initiativer (f.eks. hvidbøger, handlingsplaner, finansielle programmer, forhandlingsretningslinjer for internationale aftaler), som definerer kommende politikker
  • gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.

Offentligheden informeres om planlagte konsekvensanalyser via indledende konsekvensanalyser. Interesserede parter høres om alle vigtige aspekter af en konsekvensanalyse i forbindelse med forberedelsen af den.

De seneste retningslinjer for bedre regulering (2015) indeholder vejledning om, hvordan Kommissionens tjenestegrene gennemfører konsekvensanalyser. De er ledsaget af en værktøjskasse med yderligere vejledning for Kommissionens ansatte om specifikke elementer i konsekvensanalysen.

Alle udkast til konsekvensanalyser skal sendes til kvalitetskontrol i Udvalget for Forskriftskontrol (som erstattede Udvalget for Konsekvensanalyse den 1. juli 2015). Der kræves i princippet en positiv udtalelse fra Udvalget for at et initiativ ledsaget af en konsekvensanalyse kan fortsætte. Udvalgets udtalelser offentliggøres sammen med den endelige konsekvensanalyse og forslaget, når det vedtages.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 
Nøgledokumenter
Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?